Huishoudelijk
Jorgen Verroen

Aanmelden huurders

!! NWK bemiddelt niet tussen  huurders en verhuurders. Ook beschikt NWK niet over een lijst van mogelijke verhuurders !! Het is mooi dat u ook

Read More »
Huishoudelijk
Jorgen Verroen

(ver)bouw stop vanaf 1 april

De NWK reglementen bepalen dat bouwactiviteiten niet in de periode april-september mogen gebeuren. Er wordt de laatste jaren veel gebouwd en verbouwd waardoor ons park

Read More »
Huishoudelijk
Jorgen Verroen

Aanvraag extra toegangspasjes

Iedere eigenaar heeft ‘standaard’ 4 toegangspasjes gekregen. Bent u een nieuwe eigenaar dan hoort u van de vorige eigenaar deze pasjes gekregen te hebben. Als

Read More »
Documenten NWK eigenaren
Jorgen Verroen

Calamiteiten plan NWK

Ieder NWK eigenaar dient bekend te zijn met het NWK calamiteiten plan. Een afschrift van het plan behoort in iedere woning aanwezig te zijn. Wijs

Read More »

Bomen onderhoud

De bomen in ons park worden volgens een lange termijn plan onderhouden. Het behoud van het boskarakter van het park vraagt om een degelijke planning

Read More »
Huishoudelijk

Post en pakketten

De pakket en postdiensten bezorgen niet bij uw huisje. Om toch post te kunnen ontvangen bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding een postbus te

Read More »