De NWK reglementen bepalen dat bouwactiviteiten niet in de periode april-september mogen gebeuren. Er wordt de laatste jaren veel gebouwd en verbouwd waardoor ons park er steeds frisser uit gaat zien. Door de vele verbouwingen krijgt beheer veel de vraag of er binnen de bouwstopperiode ook in speciale gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. 

Vanuit beheer en directie is er soms begrip voor zo’n speciaal geval en proberen we samen met de eigenaar een oplossing te zoeken. Vanuit de aandeelhouders wordt er echter nadrukkelijk om handhaving gevraagd. Als het seizoen eindelijk weer is begonnen wil je natuurlijk niet telkens met verbouwingsoverlast geconfronteerd worden. 

Ook horen we regelmatig de vraag waar de grens ligt tussen verbouwen of ‘aan het huis klussen’.

Omdat de reden van de bouwstop het voorkomen van overlast binnen het seizoen is, probeert beheer met redelijkheid tussen de belangen te laveren en hanteert in de praktijk het volgende:

(Ver)bouw of klus activiteiten in het seizoen mogen nadrukkelijk geen overlast veroorzaken en wees dus als eigenaar attent op het volgende:

  • Meldt alle voorgenomen werkzaamheden aan beheerder@noordwestkanje.nl
  • Geen ‘bouwvakkers muziek’ buiten en geen overlast veroorzakende busjes van werklieden.
  • Electrisch gereedschap zoals zagen, slijpen, schuren, alleen binnen het huis of schuur. Buiten alleen gedurende korte momenten.
  • Op dagen met mooi weer extra attent op mogelijk geluidsoverlast.
  • Materiaal opslag voor langere tijd, buiten het zicht.houden.
  • Sloopmateriaal niet op eigen perceel laten liggen.
  • Bouwwerkzaamheden binnen de woning veroorzaken over het algemeen geen overlast.

Bij klachten zal beheer de reglementen strikt en onverlet volgen.