Overzicht vergunde bouwwerkzaamheden NWK

Koolmeeslaan 10

BAG Laan van Laagkanje 49r1 Plaatselijk Koolmeeslaan 10 Aanvang werkzaamheden: oktober 2021 Gereed: april 2022 Aard van de werkzaamheden: Uitbreiding recreatie woning gemeentelijke vergunning: in

Read More »

Merellaan 16

BAG Laan van Laagkanje 41r1 Plaatselijk Merellaan 16 Aanvang werkzaamheden: oktober 2020 Gereed: nnb Aard van de werkzaamheden: Verbouwing recreatie woning op bestaande fundering gemeentelijke

Read More »