BAG Laan van Laagkanje 61r1

Plaatselijk Dennenlaantje 6

Aanvang werkzaamheden: oktober 2022

Gereed: 1 april 2023

Aard van de werkzaamheden: Renovatie en uitbouw recreatie woning

  • gemeentelijke vergunning: verleend
  • NWK vergunning: voorwaardelijk verleend