Ieder NWK eigenaar dient bekend te zijn met het NWK calamiteiten plan. Een afschrift van het plan behoort in iedere woning aanwezig te zijn. Wijs ook derden, die tijdelijk e.v.t. gebruik maken van uw woning, op het plan.

Het calamiteitenplan onder de download is vs 1.0 uit 2018 en aan revisie wordt gewerkt. 

Versie 1.0 geeft echter goede algemene informatie.