Skip to content

Klepelen van begroeiing langs de paden

Het groeizame weer van de afgelopen maand heeft het groen op het park goed gedaan. Zoals ieder jaar vragen we u om na deze groeispurt nog eens te controleren of uw begroeiing wel tot minimaal 1,5 meter uit de wegas is gesnoeid.  Begin juli zal op plaatsen waar de begroeiing minder dan 1,5m uit de weg-as hangt deze met een klepelmachine worden terug gebracht. (De weg-as van onze lanen loopt rechtdoor, als u vanaf enige afstand door uw laan kijkt is gemakkelijk in te schatten waar de weg-as loopt)

Bedenkt dat een klepelmaaier een grove manier van terugsnoeien is en het is voor een fraaier resultaat daarom beter om zelf het groen langs uw perceel regelmatig met de hand te snoeien.


30 April nieuwe sloten

Op zaterdag 30 April worden de sloten van de hekken naar de rondweg Henschotermeer en van het vuildepot vervangen en alleen nog met de nieuwe sleutels te openen en te sluiten. Tot die tijd zit het oude slot er nog in.

Het wisselen van de sloten is wat vertraagd omdat nog niet iedereen de nieuwe sleutel in bezit had. Inmiddels zijn alle sleutels afgehaald of naar het huisadres verstuurd. 

Het is belangrijk dat u de hekken zelf weer achter u afsluit zodat vreemden niet zomaar via de rondweg ons terrein op kunnen komen.

23 april Europarcs gastheer Dutch 750 wieler evenement

Bericht van europarcs:

Op zaterdag 23-04-22 is Europarcs het start en eindpunt van het wieler evenement Dutch 750. Dit is een training voor alle partijen. Later zal besloten worden of het officiële evenement in Juni hier ook plaatsvind.
Wij faciliteren benodigdheden hiervoor om de wielrenners te ontvangen en de vrijwilligers die mee doen. Er zal ook wel wat bekijks of pers op afkomen.
De rustpunten voor de wielrenners zal plaats vinden bij de horeca en zullen dus via de laan rijden.

Meer info over Dutch 750 op deze website

Grote opkomst demonstratie tegen aantasting Henschotermeer

Tegen de 400 demonstranten protesteerden zaterdag 12 Maart tegen de commerciële ontwikkelplannen die exploitant van de Lagemaat heeft voor het Henschotermeer. De actie was een initiatief van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg, SP Leusden/Woudenberg, Stichting PUUHR, actiegroep ‘Vrije Plens in ‘t Hens’ en Noord West Kanje.

‘Hens off!’, ‘Less = meer’, ‘Het Hens is voor ieder mens’ en ‘t lijkt de Efteling wel’ zijn een paar van de leuzen die te lezen waren op de spandoeken waarmee de demonstranten zaterdagochtend op pad gingen. Vanaf station Maarsbergen en het gemeentehuis van Woudenberg liepen de deelnemers aan het protest elkaar tegemoet.

Hoewel het terrein van hen Henschotermeer openbaar toegankelijk is, verbood de exploitant de deelnemers de toegang tot het Henschotermeer. Daarom stelde men zich in een lang lint op langs de aangrenzende woudenbergseweg. De deelnemers zijn van mening dat de ontwikkelplannen het unieke natuurlijk karakter van het Henschotermeer verder zal aantasten.

Tot nu toe hebben ruim 20.000 mensen de twee petitie’s tegen de plannen getekend

Jesseka Bateau van de PvdD Woudenberg spreekt de menigte toe, met naast haar Woudenberger Mark Lie-a- Kwie die een gedicht maakte over het Henschotermeer. 

Foto: Edith Hazelzet

Gemeentebelangen Woudenberg neemt duidelijk stelling Henschotermeer

Hoewel eerder in de media te lezen was dat Gemeente Belangen Woudenberg, bij monde van Moniek van de Graaf, niets had  tegen de plannnen van expoitant van de Lagemaat en ruim baan wilde geven geven voor het uitrollen van zijn nieuwe plannen, heeft de partij de voorwaarden daarvoor op hun website gepubliceerd:

 

 

 

Eunice en Franklin: de balans

Na de storm van de afgelopen dagen lijkt de wind maandag weer wat afgenomen. Waar storm Eunice een tiental bomen op het park te pakken heeft genomen laat een ronde over het park zien dat storm ‘Franklin’ geen nieuwe ‘slachtoffers’ heeft gemaakt.

Met de inzet van een ingehuurde mobiele kraan zijn de bomen voorzichtig opgetild die op twee woningen terecht waren gekomen. Hierdoor is verdere schade aan de woningen beperkt gebleven.

Zaterdag is er de hele dag gewerkt en zijn alle gevaarlijke situaties aangepakt en is er al veel opgeruimd. 

Dit was mogelijk omdat een aantal aanwezige eigenaren spontaan hun hulp aanboden en zo’n acht uur in de weer zijn geweest met zaag en snipperaar. 

Met dank voor de tomeloze inzet van Jan, Remco, Egbert en Ab. En als ‘last-but not least’ Madeleine met haar koffie, koek en lunch!

De balans:

  • 2 woningen beschadigd door omgewaaide bomen.
  • gevaarlijke situatie door boom over eikenlaantje.
  • Gevaarlijk situatie door omgewaaide boom over meidoornlaantje.
  • 6 omgewaaide bomen zonder schade of direct gevaar.
Dinsdag 22 februari en zaterdag 26 februari zullen de bosploegvrijwilligers verder gaan met het opruimen.

Storm Franklin ter nagedachtenis vernoemd naar NWK eigenaar Frank Kroonenberg.

De naam van de storm Franklin is ter nagedachtenis vernoemd naar oud NWK eigenaar en voormalig weerpresentator van de NOS Frank Kroonenberg. Frank was, samen met zijn vrouw, een gerespecteerd eigenaar van een NWK recreatiewoning en werkte ruim veertig jaar bij het KNMI. Bij het KNMI heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen. We verwachten dat Frank de komende storm een beetje over het NWK park waakt!

kuilen

Het wegdek van onze paden begint steeds meer kuilen te vertonen en moet nodig hersteld worden. De bedoeling is om dat in maart/april uit te voeren. Eerst zullen de kuilen in de weg worden gevuld, de toplaag gevlakt en daarna wordt er een verse laag split aangebracht. Gemiddeld wordt er zo’n 8 ton uitgereden en dat is een flinke kostenpost die om de 2-3 jaar terug komt.

Het wegdek heeft vooral in de natte seizoenen flink te lijden. Als er plassen ontstaan en daar wordt hard doorheen gereden, dan spoelt het split en de ondergrond daar weg. Bij een volgende bui wordt de plas door de weggespoelde ondergrond groter en spoelt er nog meer weg. Zo ontstaan diepe kuilen.

Uw rijsnelheid is van grote invloed op de mate van wegspoelen.

Naast gevaar en geluidsoverlast is het daarom ook voor onze portemonnee van belang dat we onze rijsnelheid laag houden. Helaas wordt er door sommige bestuurders nog steeds te hard gereden, kijk daarom eens op de teller, 10km is de snelheid van een getrainde hardloper…

De Laan van zonnekanje achter de slagboom is van Europarcs. Ook hier zijn, zelfs gevaarlijk, kuilen ontstaan. NWK heeft hier ‘recht van overpad’ en de situatie bij Europarcs onder de aandacht gebracht.

Demonstratie tegen de verpretparking Henschotermeer.

Kom in actie op 12 maart: demonstratie tegen de verpretparking van het Henschotermeer!

Op 14 januari werd de petitie tegen de plannen voor het Henschotermeer gelanceerd, en binnen slechts een paar dagen waren er duizenden ondertekenaars die zich ontzettend veel zorgen maken over de commerciële exploitatie, de ‘verpretparking’ van het Henschotermeer. De plannen zijn zo buitenproportioneel, zo megalomaan, dat er niets meer zal overblijven van het ongerepte, natuurlijke karakter van dit mooie gebied. 

En u heeft zich hier luid en duidelijk tegen uitgesproken. Veel dank daarvoor!!

De petitie heeft veel aandacht gekregen vanuit de lokale, regionale, en zelfs landelijke media. En de kwestie is nu absoluut een verkiezingsthema geworden in Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. Maar de druk moet verder worden opgevoerd. De gemeenten moeten weten dat meer dan 16.000 mensen tegen de plannen zijn en willen dat de natuur, natuur blijft. 

Daarom roepen wij iedereen op om op 12 maart van 10:00-13:00 te komen demonstreren. De precieze tijden en locaties maken we tzt bekend. Het zal in elk geval bestaan uit een stille tocht vanuit de twee gemeenten (Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug) richting het Henschotermeer. 

De demonstratie zal een respectvol karakter hebben, om zo op waardige wijze aandacht te vragen voor natuur, bomen en bos die mogelijk verloren gaan. We maken daarom geen lawaai, laten geen rommel achter, zijn voorzichtig met begroeiing en we overtreden geen regels.

De demonstratie wordt georganiseerd door PUURH, redactionele site voor (groen) nieuws uit de Utrechtse Heuvelrug, en gecoördineerd door de werkgroepen Partij voor de Dieren Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. Andere bewonersgroepen zullen ook meehelpen om de demonstratie voor te bereiden en in goede banen te leiden. Iedereen die de natuur een warm hart toedraagt, die het Henschotermeer in de huidige staat wil behouden en die zich verzet tegen doorgaande verstening en recreatiedruk is welkom; we moeten gezamenlijk een duidelijk signaal afgeven!

Belangrijk: de demonstratie gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. We maken dat in de week voor 5 maart bekend. 

Geef je nu op via dit formulier: https://www.meldpuntwoudenberg.nl

Heel graag tot ziens op 5 maart!

Jesseka Batteau

petitionaris 

Landelijke aandacht voor Henschotermeer aantasting

Het landelijke TV-programma éénvandaag heeft in de uitzending van vrijdag 4 februari aandacht besteed aan de verdere aantasting van het Henschotermeer.

Ook op de website van het programma wordt aandacht voor de aantasting gevraagd.

Hier kunt u de petitie te tekenen.