Onderhoud aan de paden

Beste recreanten,

Op donderdag 27 & 28 Maart zal er onderhoud uitgevoerd aan ons wegennet. Dit zou eventueel overlast/stof kunnen geven. De werkzaamheden zullen beide dagen, de gehele dag plaatsvinden. Hierbij nogmaals het verzoek om de paden op die dagen volledig vrij te houden.

Let op: Extra voorzichtigheid geboden met het uitrijden van uw perceel/oprit!

 

Haardhout bestellen

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Meldpunt transformatiewens vakantieparken – BZK beschikbaar

Een NWK eigenaar verzocht ons het onderstaande bericht over een landelijke ontwikkeling met betrekking tot permanente bewoning van recreatie woningen te delen.

Het bericht is door de belangen vereniging vrij wonen (BVVW) onder hun leden verspreid. De vereniging vraagt belanghebbenden om aan deze actie mee te doen.

Dit bericht is ingebracht door een NWK eigenaar, NWK staat vooralsnog neutraal in de overheidsontwikkelingen. Op dit moment is permanente bewoning volgens de gemeente en NWK reglementen niet toegestaan. vul het formulier daarom als eigenaar in.

 

Het Meldpunt transformatiewens vakantieparken – BZK   is beschikbaar!!!

Het ministerie BZK heeft een website beschikbaar gesteld:
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/vakantieparken
Als u op deze link klikt ziet u in de tekst van de webpagina een link naar een vragenformulier 
Dit inventarisatieformulier kunt u invullen en indienen bij BZK (zie de instructie in het formulier). Laat het vinkje bovenin het formulier staan, zodat u een reservekopie van het ingevulde formulier op uw computer opslaat.

Op het formulier kunt u bij de toelichting het aantal woningen zetten waaruit uw park bestaat of andere bijzonderheden kwijt.

Doordat uw formulier bij het indienen rechtstreeks bij het ministerie BZK terecht gaat komen, wordt de BVVW buiten de informatie gehouden. Daarom verzoeken – en adviseren we u om de reservekopie ook met de BVVW te delen. Dit om als BVVW zicht te kunnen houden op het aantal aanmeldingen bij het ministerie.

U kunt zich aanmelden als u wil transformeren naar wonen (als park, vereniging of eigenaar van een recreatiewoning zonder park) – het formulier maakt alleen onderscheid tussen individuele eigenaar of VvE. Als BVVW-bestuur adviseren we u om zowel als park of vereniging te reageren, dus 1 formulier voor een heel park. Ook als er geen gezamenlijk standpunt is binnen een park of vereniging, dan kun je als individuele eigenaar het formulier invullen.
Hierbij het verzoek van uw bestuur: deel deze nieuwsbrief zo veel mogelijk onder de leden en ook onder niet leden. Wellicht kan deze laatste categorie in overweging nemen eens lid te worden van de BVVW.

Over de alinea “De beslissing om een vakantiepark al dan niet te transformeren naar woonruimte, ligt bij gemeenten en dus niet bij de Rijksoverheid. Gemeenten maken een afweging op basis van provinciale ruimtelijke kaders, geldende regelgeving en andere belangen. Deelname aan deze ‘inventarisatie transformatiewens vakantieparken’ heeft dus geen formele status. Deze inventarisatie zal er dus niet toe leiden dat uw wens tot transformatie in behandeling wordt genomen. Daarvoor dient u zich apart te melden bij uw gemeente.”   Is reeds melding gemaakt bij Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD). Hij zegt dat daar nog aan gesleuteld moet worden

Onze dank gaat uit naar Peter de Groot die tot vandaag nog betrokken was bij het tot stand komen van dit meldpunt.
Later deze maand proberen we nog een meer algemene nieuwsbrief te maken.

Namens het bestuur,

Rico Wanschers
Voorzitter (BVVW)

‘Pretpark’ komt dichterbij ondanks drukbezochte inspraakavond

Bron RTV Utrecht


Woudenberg – Een meerderheid van de gemeenteraad van Woudenberg lijkt voor de plannen voor extra horeca, een derde brug en meer evenementen na zonsondergang bij het Henschotermeer. Dat bleek tijdens de commissieavond van gisteravond over de toekomst van de plas.

SGP-wethouder Henk-Jan Molenaar adviseerde de raad akkoord te gaan met het nieuwe bestemmingsplan. Een meerderheid van de raadsleden lijkt dat advies te volgen, alleen PvdA-GroenLinks is uitgesproken tegen de plannen. Wel hebben andere raadsleden nog enkele vragen. Een definitieve beslissing neemt de gemeenteraad aan het eind van de maand.


“Kan de gemeente iets doen als de beheerder de entree substantieel verhoogt om de investeringen te dekken”, vraagt het raadslid. “Nee”, is het antwoord van wethouder Molenaar. Andere raadsleden vragen aandacht voor de verkeersveiligheid en de relatie met de Utrechtse Heuvelrug op wiens grondgebied het Henschotermeer ook ligt. En zijn de investeringen écht nodig om de plas rendabel te maken, of is het dat nu al?


Extra stoelen


Voorafgaand de commissieavond zijn de medewerkers van de begraafplaats druk bezig met het bijzetten van stoelen in de aula. Vanwege de grote belangstelling is gekozen voor de begraafplaats aan de Henschoterlaan, in plaats van het krappe gemeentehuis. Dit is een hele happening voor Woudenberg, zegt Jesseka Batteau, Statenlid voor de Partij voor de Dieren en sinds jaar en dag betrokken bij de protesten tegen de ‘verpretparkisering’ van het Henschotermeer.
De vraag die boven de avond hangt is: wat is de noodzaak om extra horeca en andere activiteiten toe te staan bij het Henschotermeer? Het is nodig om het gebied rendabel en toekomstbestendig te houden en het recreatieseizoen te verlengen, zeggen de verantwoordelijk wethouder en de beheerder van de plas. Die is er niet, zeggen alle twaalf sprekers die zijn gekomen om zich tegen de plannen uit te spreken.

Zoveel mogelijk winst

Alle twaalf insprekers zijn van mening dat de plannen alleen draaien om zoveel mogelijk winst. De natuur, omwonenden en mensen met een kleine beurs delven daarin het onderspit. De natuurminnende recreant moet het afleggen tegen de consumptieve recreant, klinkt het. En met het heffen van entreegelden en de parkeerinkomsten moet het gebied al rendabel zijn, menen de insprekers.
Natuurorganisaties delen hun zorgen over het leefgebied van onder meer de vleermuis en de das. Ook omwonenden van de plas delen zorgen over geluidsoverlast, of dragen een oud gedicht voor over het Henschotermeer; over het meer waarin de ree nog vrij kon rondlopen omdat er geen hek was.
Eén van de insprekers
Eén van de insprekers© RTV Utrecht
Ook drie raadsleden van het naburige Utrechtse Heuvelrug uitten hun zorgen over de voorgestelde plannen. Want extra evenementen en horeca gaan ook leiden tot meer overlast in de Utrechtse Heuvelrug, vrezen zij.

Op de fiets

Iedereen die het ‘wel prima’ vindt spreekt niet in, zeggen Leon van der Molen en Leon van Oostrum. De twee jongens van 18 uit Woudenberg, een opvallend gezicht tussen de veelal oudere belangstellenden, zitten in de zaal om berichten te schrijven voor sociale media voor de lokale fractie van de ChristenUnie. Zelf gaan zij in de zomer vaak op de fiets naar het Henschotermeer om te zwemmen of te volleyballen.
Van der Molen en Oostrum zien de plannen wel zitten. Volgens de jongens heeft een groot gedeelte van de jongeren in Woudenberg een jaarkaart van 30 euro waarmee zij het hele jaar door het meer kunnen bezoeken. Af en toe een evenement met muziek zou leuk zijn, zeggen zij. En naar een groot evenement zoals Brothers Open Air zou Leon van der Molen ook zeker naar toe gaan, want afgezien van het Koningsdagfeest in Renswoude is in de buurt niet heel veel te doen.

Grote onderhoudsbeurt

Volgens hen heeft het terrein een grote onderhoudsbeurt nodig, en daarvoor zijn de nieuwe plannen noodzakelijk. “Want geen enkele ondernemer gaat in het gebied om het alleen maar te beheren.”
Na lang overleg over welke quote in het sociale media bericht van de ChristenUnie moet, zijn de jongens het eens dat er meer oog moet komen voor de recreatie in het bericht. “Recreatieve karakter van het Henschotermeer is en blijft belangrijk”, kiezen zij.
Tijdens de raadsvergadering van 21 maart stemmen de raadsleden definitief over de toekomstplannen voor het Henschotermeer.

Eric Pardon spreekt raad Woudenberg toe (kijk en luister)

Inspreektekst Raadscommissie gemeente Woudenberg 5 maart 2024

Bungalowpark Noord West Kanje Beheer B.V.

Betreft bestemmingsplan Henschotermeer

 

Eric Pardon, inwoner van Maarn en Directeur van bungalowpark Noord West Kanje.

Dit is het bungalowpark (op grond gemeente Utrechtse Heuvelrug) dat direct grenst aan het Henschotermeergebied. Ons park heeft 120 huisjes, allemaal particulier eigendom. De eigenaren zijn verenigd in een BV.

 

Met oprechte bezorgdheid volgen wij al jaren de ontwikkelingen rond het Henschotermeer. De overheid trok zich terug als beheerder en gaf de exploitatie uit handen aan een ondernemer. Helaas werd de mogelijkheid om deze exploitatie gezamenlijk te doen met belanghebbenden, bijvoorbeeld via een stichting, destijds niet actief genoeg onderzocht.

En nu zitten we met een ondernemer en die wil ondernemen. Alle begrip daarvoor, maar er zitten, zeker als het gaat om het Henschotermeer, waar algemeen belang een rol speelt, grenzen aan. Dat begrijpt iedereen, ook de overheid, en dus werd er een zg. Ontwikkelkader opgesteld.

Dit ontwikkelkader heeft als uitgangspunt dat natuur en recreatie samen moeten kunnen gaan, met behoud van natuurlijke uitstraling en landschappelijke waarden. Zo stond er bij de specifieke eisen o.a.: Overheden gaan er van uit dat, in geval van nieuwe ontwikkelingen, natuurgebieden worden ontsnipperd, wat betekent dat er bij voorkeur geen hekwerken o.i.d. als afsluiting komen.

Let op: de allereerste actie van de exploitant (de exploitatie was nog maar net van kracht) was: het compleet omhekken van het gebied met een omheining (inclusief prikkeldraad). Toegangspoorten met draaihekken, waarbij de exploitant liefst met gezichtsscans had willen werken (echt waar).

Dit was exemplarisch en beloofde niet veel goeds voor de toekomstige plannen van de exploitant…. En dit ongeruste gevoel bleek helaas niet onterecht. De exploitant lanceerde en presenteerde aanvankelijk de meest ingrijpende plannen, zoals vakantiehuisjes aan het strand, camperplekken in het gebied, enorme hoge gebouwen voor horeca/appartementen en evenementenhal van 10 meter hoog of meer, uitzichttoren 40 meter hoog) op het eiland, beheerderswoning, en ga maar door.

De aanpak van de exploitant lijkt er op één van: heel veel vragen en dan uiteindelijk nog heel veel overhouden. En steeds maar weer een beetje er bij, een zorgwekkende salamitactiek.

Oke, verblijfsrecreatie dan toch maar niet, maar toch zeker wel de mogelijkheid om de 10 tot 12 meter hoge gebouwen te kunnen bouwen.

Oke, geen 3 sterk geluidsproducerende evenementen per jaar, maar dan toch maar 1. Oke, geen 20 evenementen, maar dan 15.

De exploitant heeft kennelijk en helaas steeds weer de gemeenschap nodig om de plannen te kaderen en te downsizen. De exploitant lijkt er steeds weer aan herinnerd te moeten worden dat het hier gaat om het Henschotermeer (een zwemplas in een natuurlijke omgeving), en niet om een campingterrein of vakantiepark.

En natuurlijk, hij houdt het terrein schoon en veilig, hij regelt het parkeren, en hij zorgt dat de bezoekers iets kunnen nuttigen gedurende hun bezoek in strandtent en foodtrucks, op drukke dagen. En daar mag wat voor betaald worden in de vorm van parkeergeld en -als het moet- eventueel wat toegangsgeld.

Maar de vraag is: is het voor de exploitatie van het gebied nu echt nodig dat het huidige bestemmingsplan aangepast wordt, zodat er nog meer en hoger en dieper gebouwd kan gaan worden? Ons antwoord is een resoluut: nee.

Want wie is daar nu eigenlijk bij gebaat?  Wordt met nog verdere verruiming van de mogelijkheden in een bestemmingsplan een rendabele exploitatie door de ondernemer dan niet: winstmaximalisatie voor de ondernemer? Miljoenen aan investeringen in megagebouwen (investeringen die allemaal terugverdiend moeten worden) in dit gebied, een onomkeerbare kostenspiraal de verkeerde kant op en een onomkeerbare aantasting van de natuurlijke uitstraling en beleving van het gebied. Een rendabele exploitatie is heel goed mogelijk binnen de bestaande kaders, zoals onderzocht door het Collectief Henschotermeer Natuurlijk. En als dat niet zo zou zijn, laat de ondernemer dat dan maar aantonen.

Horecagebouwtjes tot een hoogte van maximaal 3 meter (in plaats van 12 meter) kunnen goed functioneel en passend in de natuurlijke omgeving voldoen. Een beheerderswoning is er nooit geweest, en is ook nu, met de huidige omhekking en cameratoezicht niet nodig om daar ook nog bij te bouwen.

En dan gaat het hier alleen nog maar over de gemeente Woudenberg. De gemeentegrenzen lopen namelijk dwars door het Henschotermeer, en op de grond van de gemeente Maarn heeft de exploitant ook nog plannen voor een megahal (schaapskooi genoemd) voor activiteiten en evenementen. Dit alles gecombineerd met toename in drukte in het gehele gebied (denk onder andere aan uitbreiding camping de Heygraaf en het resort Europarcs).

Wie ervaren er de overlast van toegenomen drukte, bouwactiviteiten en geluidsoverlast bij de evenementen aan het Henschotermeer? Dat zijn juist de inwoners van het aangrenzende Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Niet zozeer de inwoners van Woudenberg, die wonen immers kilometers verderop. Dit vraagt -met alle respect voor de gemeenteraad Woudenberg-, om een integrale kijk en behandeling en vraagt dus ook om grote voorzichtigheid en terughoudendheid met aanpassing van bestemmingsplan Henschotermeer vanuit alleen de gemeente Woudenberg.

Kortom, de bouwplannen van de exploitant…..

·       zijn niet passend bij de uitstraling en beleving van het gebied, ze zijn buiten proportie, doen het karakter van het gebied geweld aan en zijn onomkeerbaar.

·       zijn bovendien onnodig voor een rendabele exploitatie. Ze zijn meer gericht op maximale winst voor de ondernemer. Daar is niemand (behalve de ondernemer zelf) bij gebaat.

·       en zorgen voor drukte en overlast bij de omwonenden, en dat zijn vooral inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

Onze conclusie en stellingname, mag daarom duidelijk zijn:

De gemeenteraad van Woudenberg moet (en mag redelijkerwijs, op basis van gezond verstand alleen al), niet instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan om dit allemaal mogelijk te maken.

 

Ik dank u voor de aandacht en veel succes met verdere behandeling van dit dossier.

Wateroverlast

De afgelopen maanden heeft het buitengewoon veel geregeld. Op het park is dat te zien aan de greppels langs de laan van Laagkanje die, voor het eerst in tien vele jaren tot over de rand staan met water. Ook een aantal lager gelegen percelen staan tot aan de huisjes blank en kruipruimtes of convector putten staan vol water. Beheer krijgt veel vragen of we daar niets aan kunnen doen. Behalve ‘dweilen met de kraan open,  is tegen deze ellende weinig te doen. Zelfs het leegpompen van de greppels biedt weinig soelaas. Onze buren van europarcs hebben daar pogingen toe gedaan met grote pompen en tankwagens om af te voeren, maar dit had slecht een effect van enkele uren. De grond is volledig verzadigd met regenwater en het grondwaterpeil staat bijna op maaiveld hoogte.