Rook bij ingang henschotermeer

Op dinsdagmiddag 22 november organiseert de Veiligheidsregio Utrecht samen met de gemeente Woudenberg een crisisoefening. De oefening is belangrijk om de opgeschaalde crisisorganisatie goed voor te bereiden op een ramp/crisis. Op een tweetal plekken binnen onze gemeente zullen zichtbaar hulpdiensten aanwezig zijn, ook wordt er (beperkt) gebruik gemaakt van nep rook. Er is weinig tot geen overlast voor weggebruikers of passanten te verwachten. Eind deze week of begin volgende week wordt ook breed gecommuniceerd over de oefening.

 

Locatie 1: Parkeerplaats restaurant Bergzicht. Hier wordt de Mobiele Commando Unit (MCU) geplaatst waar verschillende hulpdiensten aanwezig zijn om met elkaar te oefenen. Het betreft een oefening van alleen het coördinerende team dat de hulpdiensten in een crisissituatie aanstuurt. Het is dus geen oefening waar bijvoorbeeld door de brandweer geoefend wordt op het blussen van een brand of iets dergelijks.

 

Locatie 2: Nabij de ingang van het Henschotermeer. Hier komt een brandweervoertuig te staan met wat nep rook. Dit voor de beeldvorming.

 

Ik hoop jullie middels deze mail voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yorick Versteeg

Adviseur crisisbeheersing & medewerker veiligheid

Officier van Dienst Bevolkingszorg Eemland

Zat 5 november schouw van percelen op sector 1

Beste parkrecreanten,

Komende maanden gaan we weer verder met de uitvoering van het parkbosplan. Het eerder gepresenteerde plan is gericht op het behoud van ons parkbos met oog voor de lange termijn. Herplanting is noodzakelijk om het boskarakter ook voor de toekomst te waarborgen.

Op zaterdag 5 november a.s. vindt de schouw plaats van SECTOR 1. De nadruk zal liggen op het bepalen waar aanplant zal moeten gaan plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een boom moeten gaan wijken, maar dat zal beperkt blijven.

Voor de eigenaren van huisjes in sector 1: schrik dus niet als er zaterdag a.s. onder begeleiding van directie of beheer een aantal ‘schouwers’ rondlopen of eventueel uw perceel betreden! We brengen in kaart waar er wat aangeplant of gekapt zou moeten worden om voor een evenwichtig bos in ons park voor de toekomst te zorgen. Na deze schouw zal er door beheer gecommuniceerd worden over de voorgenomen aanplant en/of kap en wanneer dit naar verwachting gaat plaatsvinden.

Directie en beheer Noord West Kanje

Extra rustig rijden op de paden

Vlak voor het weekend van de NWK-borrel op 8 oktober liggen de paden er weer strak bij! Hoewel het wegdek met een grote tril-wals is aangedrukt duurt het een aantal weken voordat het wegdek zich heeft ‘gezet’.

We vragen u daarom voorlopig met zeer lage snelheid te rijden en min of meer ‘kruipend’ de bochten te nemen om snelle slijtage te voorkomen.

Aantal NWK toegangspasjes werken niet.

Door een fout in het systeem, werken veel NWK pasjes voor de toegang tot ons park momenteel niet. Op dit moment is er bij Europarcs ook een storing in het systeem waardoor zij (nog) niet kunnen peilen wat er precies aan de hand is. Hopelijk is alles morgen weer verholpen. Tot die tijd zal de slagboom bij de hoofdingang (receptie) open blijven voor in/uitrijdend verkeer.

Alvast dank voor het begrip.

 

 

Politie bericht n.a.v. insluiper

Hallo,

Bij deze even een informatief bericht omtrent een insluiper die nu sinds een aantal weken behoorlijk actief is in dit gebied.

Het betreft een man die eigenlijk alleen maar overnacht in voornamelijk vakantiehuizen. Hij doet dit middels het opbreken van een vakantiehuis. Vervolgens overnacht hij hier met daarbij gebruikmaking van de faciliteitenvan het huisje (eten/drinken/koken en slapen)

Inmiddels heeft hij al een aantal campings bezocht in de omgeving van Maarn.

Signalement van de man is:

-Slank en klein van postuur,
-licht getint uiterlijk
-leeftijd rond de 34 jaar oud
-opvallend is dat de man lang zwart krullend haar heeft. Draagt dit soms los maar ook in een staartje.

Bij aantreffen van deze persoon kunt u 112 bellen.

Met vriendelijke groet,

_Namens de wijkagentee van Doorn en Maarn, _

_Marco Minjon en Rene Falke,._

_Wijkagenten_ Senior GGP Doorn en Maarn.

_Politie Midden Nederland.

District West.

Basisteam Heuvelrug.

Bezoekadres: Dorpsstraat 28, 3941JM Doorn

Postbus 8300, 3503 RH, Utrecht

T 0900 – 8844

Inbraak aan pepelenklaantje

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Klepelen van begroeiing langs de paden

Het groeizame weer van de afgelopen maand heeft het groen op het park goed gedaan. Zoals ieder jaar vragen we u om na deze groeispurt nog eens te controleren of uw begroeiing wel tot minimaal 1,5 meter uit de wegas is gesnoeid.  Begin juli zal op plaatsen waar de begroeiing minder dan 1,5m uit de weg-as hangt deze met een klepelmachine worden terug gebracht. (De weg-as van onze lanen loopt rechtdoor, als u vanaf enige afstand door uw laan kijkt is gemakkelijk in te schatten waar de weg-as loopt)

Bedenkt dat een klepelmaaier een grove manier van terugsnoeien is en het is voor een fraaier resultaat daarom beter om zelf het groen langs uw perceel regelmatig met de hand te snoeien.


30 April nieuwe sloten

Op zaterdag 30 April worden de sloten van de hekken naar de rondweg Henschotermeer en van het vuildepot vervangen en alleen nog met de nieuwe sleutels te openen en te sluiten. Tot die tijd zit het oude slot er nog in.

Het wisselen van de sloten is wat vertraagd omdat nog niet iedereen de nieuwe sleutel in bezit had. Inmiddels zijn alle sleutels afgehaald of naar het huisadres verstuurd. 

Het is belangrijk dat u de hekken zelf weer achter u afsluit zodat vreemden niet zomaar via de rondweg ons terrein op kunnen komen.