Camera bewaking Vuil depot

Op ons vuildepot staat een container voor metaal. Deze containers staat er voor het gemak van de bewoners en levert een bescheiden aantal centen voor onze b.v. op. Helaas treft beheer in de container regelmatig zaken die duidelijk niet van metaal zijn. Een parasol, een matras, een plantenspuit, een stofzwabber, plastic kapjes is de meest recente “oogst”. De bewakingscamera laat zien hoe deze zaken door een enkeling achteloos worden gedumpt.

Deze ‘dump’ levert ons niets op en het afvoeren kost ons zelfs geld. Er wordt daarom over gedacht om de container maar te verwijderen. 

Dat zou jammer zijn en daarom nogmaals de omroep aan die enkeling om de ijzercontainer alleen voor oud metaal te gebruiken. Iets is van oud ijzer als dit hoofdzakelijk van metaal is. Een parasol met enkele ijzeren schroefjes of een planten spuit met een metalen dopje of een stofzwabber hoort niet bij het oud ijzer.

Bericht van Waterschap aan alle eigenaren iz hoge grondwaterstand

Brief van Waterschap Vallei en Veluwe aan alle eigenaren van NWK

Geachte bewoner en/of grondeigenaar,
Uw adres is in ons registratiesysteem naar voren gekomen als bewoner en/of
grondeigenaar van de regio Maarn/Maarsbergen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
In uw wi;k, en mogeli.lk ook in uw woning, is er overlast door het hoge grondwater. Zowel
de gemeente als het waterschap heeft hierover vragen ontvangen. Wij begrijpen dat deze
overlast erg ingrijpend kan zijn. Graag informeren wij u in onderstaande brief over de oorzaak van de
hoge grondwaterstand, wat dit voor u kunnen betekenen en wat u zelf kunt doen.

Oproep aan eigenaar zwarte golf

Beheer krijgt klachten over de bestuurder van een zwarte golf. De bestuurder rijdt erg hard over ons park en trekt daarbij een paar keer slippend op om vervolgens weer flink te remmen om lekker te slippen(?) Los van de overlast en het gevaar beschadigt hij/zij de net van nieuw split voorziene paden. 

De bestuurder rijdt o.a. over het dennenlaantje en soms ook met kinderen in de achterbak.

Beheer vraagt de eigenaar van deze golf of iemand die weet wie dat is, om zich te melden bij beheerder@noordwestkanje.nl 

Beroep raad van state Henschotermeer

De gemeente Utrechtse heuvelrug heeft beroep aan getekend bij de Raad van State over de plannen met het Henschotermeer. De gemeente Woudenberg heeft onlangs ingestemd met ingrijpende plannen van de exploitant. Hoewel het Henschotermeer op kilometers van de gemeente Woudenberg ligt hoort een deel bij deze buurgemeente. De plannen raken echter vooral de directe omgeving van de Heuvelrug. Ook NWK neemt, als directe buur, deel aan het collectief van bezwaarmakers met o.a. Francien v.d. Velde (Burgerbelangen) en Paul Blom (Partij v.d. Dieren) van de Raad UH.

Lees hier het artikel bij RTV Utrecht

Inbreker betrapt op camera

Gelukkig zijn er slecht sporadisch inbraken op ons NWK. De slagbomen, de hekken en de sociale controle doen z’n werk. Toch vindt u het misschien fijn om op afstand uw bezit een beetje in de gaten te houden. Ook NWK houdt de vuilstort, het kantoor en de groenstort met camera’s in de gaten. Tegenwoordig koop je voor enkele tientjes een beveiligingscamera waar de beelden ook later weer bekeken kunnen worden.

Na een aantal klachten van medebewoners die zich op de algemene grond bekeken voelen willen we u er wel op attent maken dat het gebruik van beveiligingscamera’s aan (overheids) regels is gebonden.

De belangrijkste regel bij camera’s bij uw eigen huis is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in niet de openbare weg filmen, bij NWK zijn dat de lanen en laantjes.

U moet mensen die op uw terrein komen informeren dat u hen filmt. Bijvoorbeeld met een bordje waarop staat dat er cameratoezicht is.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de camera zo af te stellen dat die alleen uw bezittingen laat zien.

In memoriam

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Belangenvereniging Vrij Wonen (ingezonden mededeling)

In gezonden mededeling:

Gezien de actualiteiten rondom permanente bewoning van vakantiewoningen, vroeg een mede NWK eigenaar deze nieuwsbrief te delen van de Belangenvereniging Vrij wonen. 
In het nieuwe regeerakkoord is er in ieder geval aandacht voor permanente bewoning. Invullen is nog mogelijk tot 31 mei.  Daarna sluit de inventarisatie. 

De NWK directie wil benadrukken dat het gemeentelijke beleid en de huidige NWK statuten permanente bewoning niet toe staan. 
Beste leden,

Kamerbrief
aan Tweede Kamer

De gebeurtenissen volgen elkaar nu wel heel snel op. Berichtten we
u vorige week nog over de motie Kemperman (BBB) van 23 april jl. in
de Eerste Kamer, de intrekking daarvan en de harde toezeggingen van
minister Hugo de Jonge aan de hand van die motie; 
wordt er al op 8 mei jl. door de minister een Kamerbrief aangeboden
aan de Tweede Kamer met de titel vervolgaanpak
vakantieparken
.

In de aanbiedingsbrief staat o.a. het volgende te lezen:
“Eigenaren of
verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen via een
digitaal
loket
van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties melden
dat zij een vakantiepark of recreatiewoning willen transformeren.
De inventarisatie van het transformatiepotentieel loopt tot 31 mei
2024. De opbrengst wordt gebruikt in gesprekken die gemeenten
hebben met het expert- en aanjaagteam van RVO en de bestuurlijk
aanjager van de vervolgaanpak vakantieparken.


Het expert- en
aanjaagteam van RVO
blijft in 2024 beschikbaar om gemeenten en
provincies te ondersteunen bij het transformeren van vakantieparken
naar woonruimte. Gemeenten worden hier ook actief over benaderd
door het team. Daarnaast verkent de minister de mogelijkheid om
projectleiderscapaciteit bij gemeenten mede te financieren.”

De gehele brief aan de Tweede kamer kunt u hier lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/05/08/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-vervolgaanpak-vakantieparken

Zoals u kunt lezen heeft de minister een bestuurlijke aanjager
aangesteld.
 
Meldpunt
Zoals we u reeds eerder hebben bericht over het meldpunt, kunt u
hier lezen dat het van belang is dat u, wanneer u in aanmerking wil
komen voor transitie naar wonen, zich bij dat meldpunt aanmeld.
Hieronder nogmaals het meldpunt.:
Survey – Survey (europa.eu)
Doet u dit niet dan kan het zo maar zijn dat u niet in aanmerking
komt dan wel dat u niet meegenomen wordt in het proces. Immers de opbrengst van
het meldpunt wordt gebruikt in gesprekken die gemeenten hebben met
het expert- en aanjaagteam van RVO en de bestuurlijk aanjager van
de vervolgaanpak vakantieparken.

En stuur uw aanmelding ook even naar info@BVVW.nl zodat we de voortgang
kunnen zien.
 
 
Namens het bestuur
 
Rico Wanschers
Voorzitter 
 
 
 


 

Copyright © BVVW

E-mailadres
: info@bvvw.nl

Website : https://bvvw.nl
Afmelden : ledenadministratie@verenigingvrijwonen.nl

 

Twitter

Facebook

Website

Email

.

Slagboom richting Maarn dorp gesloten

Al enige tijd zijn er problemen met de slagboom richting het dorp (Maarn) en de boom stond daarom de afgelopen week continu open.

Na klachten uit de vinkenbuurt (stevig doorrijden en veel verkeer) heeft Europarcs nu de boom permanent gesloten. NWK heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat verkeer naar het park nu gaat keren en achteruitrijden op de Vinkenbuurtweg met nog meer overlast tot gevolg. Los van het feit dat NWK-ers voor een verrassing  komen te staan en ver moeten omrijden.

Europarcs heeft de leverancier gebeld met de vraag om het probleem op te lossen maar nog zonder resultaat.

Gelijk maken we van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de Vinkenbuurtweg een particuliere weg is waar, ons als NWK, overpad wordt gegund. Door sommige bestuurders word hier nog steeds met te hoge snelheid gereden. Dit heeft er twee jaar geleden bijna toegeleid dat deze toegang zou worden gesloten. Na intensief overleg is toen overeengekomen dat bezoekers van Europarcs de uitgang niet meer kunnen gebruiken maar dat alleen NWK pashouders gebruik kunnen maken van deze toegang met de belofte om hier stapvoets te rijden . Houd dus rekening met onze vinkenbuurt buren. Maak evt. ook uw gasten hierop attent of laat deze via de hoofdingang aanrijden.

NWK beheer

 UPDATE 7/5/24  12:45
DE SLAGBOOM IS HERSTELD.
DE OORZAAK IS BLIKSEMINSLAG GEWEEST