De afgelopen maanden heeft het buitengewoon veel geregeld. Op het park is dat te zien aan de greppels langs de laan van Laagkanje die, voor het eerst in tien vele jaren tot over de rand staan met water. Ook een aantal lager gelegen percelen staan tot aan de huisjes blank en kruipruimtes of convector putten staan vol water. Beheer krijgt veel vragen of we daar niets aan kunnen doen. Behalve ‘dweilen met de kraan open,  is tegen deze ellende weinig te doen. Zelfs het leegpompen van de greppels biedt weinig soelaas. Onze buren van europarcs hebben daar pogingen toe gedaan met grote pompen en tankwagens om af te voeren, maar dit had slecht een effect van enkele uren. De grond is volledig verzadigd met regenwater en het grondwaterpeil staat bijna op maaiveld hoogte.