Een NWK eigenaar verzocht ons het onderstaande bericht over een landelijke ontwikkeling met betrekking tot permanente bewoning van recreatie woningen te delen.

Het bericht is door de belangen vereniging vrij wonen (BVVW) onder hun leden verspreid. De vereniging vraagt belanghebbenden om aan deze actie mee te doen.

Dit bericht is ingebracht door een NWK eigenaar, NWK staat vooralsnog neutraal in de overheidsontwikkelingen. Op dit moment is permanente bewoning volgens de gemeente en NWK reglementen niet toegestaan. vul het formulier daarom als eigenaar in.

 

Het Meldpunt transformatiewens vakantieparken – BZK   is beschikbaar!!!

Het ministerie BZK heeft een website beschikbaar gesteld:
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/vakantieparken
Als u op deze link klikt ziet u in de tekst van de webpagina een link naar een vragenformulier 
Dit inventarisatieformulier kunt u invullen en indienen bij BZK (zie de instructie in het formulier). Laat het vinkje bovenin het formulier staan, zodat u een reservekopie van het ingevulde formulier op uw computer opslaat.

Op het formulier kunt u bij de toelichting het aantal woningen zetten waaruit uw park bestaat of andere bijzonderheden kwijt.

Doordat uw formulier bij het indienen rechtstreeks bij het ministerie BZK terecht gaat komen, wordt de BVVW buiten de informatie gehouden. Daarom verzoeken – en adviseren we u om de reservekopie ook met de BVVW te delen. Dit om als BVVW zicht te kunnen houden op het aantal aanmeldingen bij het ministerie.

U kunt zich aanmelden als u wil transformeren naar wonen (als park, vereniging of eigenaar van een recreatiewoning zonder park) – het formulier maakt alleen onderscheid tussen individuele eigenaar of VvE. Als BVVW-bestuur adviseren we u om zowel als park of vereniging te reageren, dus 1 formulier voor een heel park. Ook als er geen gezamenlijk standpunt is binnen een park of vereniging, dan kun je als individuele eigenaar het formulier invullen.
Hierbij het verzoek van uw bestuur: deel deze nieuwsbrief zo veel mogelijk onder de leden en ook onder niet leden. Wellicht kan deze laatste categorie in overweging nemen eens lid te worden van de BVVW.

Over de alinea “De beslissing om een vakantiepark al dan niet te transformeren naar woonruimte, ligt bij gemeenten en dus niet bij de Rijksoverheid. Gemeenten maken een afweging op basis van provinciale ruimtelijke kaders, geldende regelgeving en andere belangen. Deelname aan deze ‘inventarisatie transformatiewens vakantieparken’ heeft dus geen formele status. Deze inventarisatie zal er dus niet toe leiden dat uw wens tot transformatie in behandeling wordt genomen. Daarvoor dient u zich apart te melden bij uw gemeente.”   Is reeds melding gemaakt bij Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD). Hij zegt dat daar nog aan gesleuteld moet worden

Onze dank gaat uit naar Peter de Groot die tot vandaag nog betrokken was bij het tot stand komen van dit meldpunt.
Later deze maand proberen we nog een meer algemene nieuwsbrief te maken.

Namens het bestuur,

Rico Wanschers
Voorzitter (BVVW)