Op verzoek van veel eigenaren zijn de palen op de lanen weer teruggeplaatst. Ook de ‘oude’ paalplaats op de lijsterlaan ter hoogte van het dennenlaantje wordt weer in ere hersteld.

De houten palen zullen (gefaseerd) worden  vervangen door, ook in het donker, goed zichtbare afsluitbare paaltjes. 

Bij de graafwerkzaamheden voor de glasvezelkabel op het park zijn veel verkeerspaalhouders verdwenen. Zonder de palen verspreidt het verkeer zich welliswaar beter maar we hebben ook gezien dat de Merellaan en de Lijsterlaan nu steeds meer als doorgaande snelweg naar de uitgangen word gebruikt. 

We verwachten dat de overlast en de gevaarlijke situaties door het harde rijden verminderd. Ook de slijtage aan de paden zal verminderen omdat het aantal gereden meters over het park afneemt. De palen leiden een bestuurder via de kortste route naar de Laan van laagkanje.

Hier onder is op de kaart met rode punten aangegeven waar de palen worden herplaatst.

De palen zijn alleen met een sleutel te openen. Voor incidenteel gebruik is deze sleutel te leen bij beheer.

 Ingang ‘West’ = Acacialaan geeft toegang tot:

 • Acacialaan
 • Plataanlaan 
 • Koolmeeslaan 1tm7
 • Lijsterlaan 1tm3  5
 • Merellaan 2tm8
 • Berkenlaantje
 • Cederlaantje
 • Dennenlaantje

Ingang Midden = kastanjelaantje geeft toegang tot:

 • Kastanjelaantje
 • Koolmeeslaan 9 tm 16
 • Lijsterlaan 4, 7 tm 9
 • Merellaan 10 tm 18
 • Eikenlaantje

Ingang oost = Larixlaantje en Meidoornlaantje

 • Larixlaantje
 • Meidoornlaantje
 • Lijsterlaan 10 tm 15
 • Merellaan 20 tm 26
 • Fazantenlaan

2 Comments

 1. Dag Miep,
  Het Dennenlaantje is via het Acacialaantje te bereiken omdat de ‘oude’ paal op de hoek Lijsterlaan en Dennenlaantje is teruggeplaatst. De oude verdeling is gehandhaafd omdat dit: ‘sluipverkeer’ tegengaat, de kortste route over ons park is, het verkeer verdeeld, en hopelijk bestuurders niet meer verleidt tot een hoge snelheid op Merellaan, Lijsterlaan en Koolmeeslaan.

 2. Als ik van de hoofd ingang kom camping kant kan ik dan ook naar het Dennelaantje toe. Via de eerste weg na de speeltuin.


Comments are closed for this article!