Ecologische bestrijding van schadelijke insecten met Vleermuis kastjes !

Als je tijdens de schemering, avond of nacht in ons park omhoog kijkt zie je vaak vleermuizen tussen de bomen vliegen. Naast een fraai gezicht helpen deze beestjes met het bestrijden van plaaginsecten, het bestuiven van bloemen en het verspreiden van zaden.  Vleermuizen zijn dus niet alleen belangrijk voor het natuurlijke systeem waarin ze leven, maar ook nuttig voor ons! Het zijn belangrijke biologische bestrijders van plaaginsecten. Zo eet de gewone dwergvleermuis die in ons park voorkomt, zo’n 1000 insecten per nacht, waaronder veel muggen! Dat scheelt een hoop muggenbulten. Ook eten de vleermuizen veel insecten die schade aan gewassen kunnen toebrengen.

Als je je recreatiewoning wilt verbouwen dan kunnen deze nuttige beestjes echter plotseling een vervelend onderwerp bij een vergunning aanvraag worden. De wet natuurbescherming eist soms dat er dan (tijdelijk) vleermuizenkastjes in de directe omgeving worden geplaatst. 

De provincie heeft deze week, na lang wachten, de familie burger (mede-eigenaar aan de merellaan) een vergunning verleend op voorwaarde dat er voor 14 juni, in een straal van 200 meter,  4 kastjes worden geplaatst. De kastjes moeten op ongeveer 3 meter hoogte komen te hangen en op verschillende windrichtingen.

De familie is nog opzoek naar 3 eigenaren die tot augustus 2024 een muur van hun huisje beschikbaar stellen om een kastje op te hangen. De kastjes zijn naar keuze wit of zwart.

Als u wilt helpen dan graag een email naar de familie Burger!

Hendrik@familieburger.nl

Natuurbrandje Henschotermeer

Woensdagmiddag, 3 mei even na vieren, kwam er bij de brandweer een melding binnen van een natuurbrand aan de westkant van het Henschotermeer. De brandweer was snel met enkele blusvoertuigen ter plaatse. Het bluswater in de voertuigen zelf was voldoende om de brand snel onder controle te krijgen en kon erger worden voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Hoewel het de afgelopen maand regelmatig heeft geregend is toch te zien dat de bovenlaag in het bos kurkdroog is. Een weggegooide peuk kan daardoor gemakkelijk tot een serieuze bosbrand leiden.

Europarcs surveillanten

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Aanmelden huurders

!! NWK bemiddelt niet tussen  huurders en verhuurders. Ook beschikt NWK niet over een lijst van mogelijke verhuurders !!

Het is mooi dat u ook anderen van ons prachtige NWK recreatie park laat genieten! Zo kunnen ook derden kennismaken van met ons, best wel, unieke recreatiepark en de fantastische omgeving.

In de reglementen is lezen dat u bij het ter beschikking stellen aan derden (anders dan familie), dit aan de b.v moet laten weten. We vragen u daarvoor onderstaand formulier te gebruiken.

Het is belangrijk dat u een huurder onder andere attent maakt op het ontruimingsplan, het huishoudelijk reglement en de praktische zaken zoals sluiten van de hekken, en de locatie van het vuildepot.

Maak uw huurders ook nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.

Formulier aanmelding verhuur

Achtergrond:

 • RICHTLIJNEN EN EISEN VOOR VERHUUR VAN VAKANTIEWONING NWK 1 juli 2022 Op de laatste AVA van 23 april 2022 is het onderwerp ‘verhuur van de vakantiewoning’ nadrukkelijk aan de orde geweest. De AVA drong aan op naleving en handhaving van de reglementen op dit punt.Over de achtergrond:
  • In het erfpacht contract is bepaald dat het recreatief gebruik en de recreatieve bewoning toe komt aan de erfpachter en zijn gezin in de ruimste zin van het woord.
  • In 2009 is met meerderheid van stemmen de AVA akkoord gegaan met het incidenteel afstaan of verhuren voor recreatief gebruik en recreatieve bewoning aan derden (anders dan familie).
  • De verhuur periode (of het om niet afstaan) is maximaal 6 weken per jaar en hiervan maximaal 4 weken aaneengesloten. De verhuur ( of het om niet afstaan) dient bij de B.V. aangemeld te worden. 
  • De huurder valt met betrekking tot aansprakelijkheden en de verplichtingen aan NWK onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder.
  • Het bedrijfsmatig verhuren van de grond en de daarop gevestigde opstal is en blijft de erfpachter verboden.

  Acties en maatregelen:

  • Om het aanmelden van verhuur gemakkelijk te maken is er inmiddels op de website van Noordwestkanje een functionaliteit toegevoegd.

  Deze vindt u hier

  Hiermee kunt u heel eenvoudig aangeven in welke periode er sprake is van bezetting van uw huisje door derden (anders dan familie). We gaan er dus van uit dat u vanaf heden gebruik van de huisjes door derden aanmeldt via deze functionaliteit op de website. Zo houden we het gewenste zicht en controle op de afgesproken periode van het gebruik door derden van de huisjes.

  • Aan een ieder die van de verhuurmogelijkheid van zijn woning gebruik maakt nogmaals de zeer dringende oproep: zorg dat de huisregels van het park goed bekend zijn bij de huurders.
  • Maak uw huurders nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.

  We zullen op de komende AVA dit onderwerp van verhuur van de vakantiewoning agenderen en evalueren.Met vriendelijke groet,Eric PardonDirecteur NWK 

Statuten NWK

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

(ver)bouw stop vanaf 1 april

De NWK reglementen bepalen dat bouwactiviteiten niet in de periode april-september mogen gebeuren. Er wordt de laatste jaren veel gebouwd en verbouwd waardoor ons park er steeds frisser uit gaat zien. Door de vele verbouwingen krijgt beheer veel de vraag of er binnen de bouwstopperiode ook in speciale gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. 

Vanuit beheer en directie is er soms begrip voor zo’n speciaal geval en proberen we samen met de eigenaar een oplossing te zoeken. Vanuit de aandeelhouders wordt er echter nadrukkelijk om handhaving gevraagd. Als het seizoen eindelijk weer is begonnen wil je natuurlijk niet telkens met verbouwingsoverlast geconfronteerd worden. 

Ook horen we regelmatig de vraag waar de grens ligt tussen verbouwen of ‘aan het huis klussen’.

Omdat de reden van de bouwstop het voorkomen van overlast binnen het seizoen is, probeert beheer met redelijkheid tussen de belangen te laveren en hanteert in de praktijk het volgende:

(Ver)bouw of klus activiteiten in het seizoen mogen nadrukkelijk geen overlast veroorzaken en wees dus als eigenaar attent op het volgende:

 • Meldt alle voorgenomen werkzaamheden aan beheerder@noordwestkanje.nl
 • Geen ‘bouwvakkers muziek’ buiten en geen overlast veroorzakende busjes van werklieden.
 • Electrisch gereedschap zoals zagen, slijpen, schuren, alleen binnen het huis of schuur. Buiten alleen gedurende korte momenten.
 • Op dagen met mooi weer extra attent op mogelijk geluidsoverlast.
 • Materiaal opslag voor langere tijd, buiten het zicht.houden.
 • Sloopmateriaal niet op eigen perceel laten liggen.
 • Bouwwerkzaamheden binnen de woning veroorzaken over het algemeen geen overlast.

Bij klachten zal beheer de reglementen strikt en onverlet volgen.

Rondetafelgesprekken

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.