Slagboom richting Maarn dorp gesloten

Al enige tijd zijn er problemen met de slagboom richting het dorp (Maarn) en de boom stond daarom de afgelopen week continu open.

Na klachten uit de vinkenbuurt (stevig doorrijden en veel verkeer) heeft Europarcs nu de boom permanent gesloten. NWK heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat verkeer naar het park nu gaat keren en achteruitrijden op de Vinkenbuurtweg met nog meer overlast tot gevolg. Los van het feit dat NWK-ers voor een verrassing  komen te staan en ver moeten omrijden.

Europarcs heeft de leverancier gebeld met de vraag om het probleem op te lossen maar nog zonder resultaat.

Gelijk maken we van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de Vinkenbuurtweg een particuliere weg is waar, ons als NWK, overpad wordt gegund. Door sommige bestuurders word hier nog steeds met te hoge snelheid gereden. Dit heeft er twee jaar geleden bijna toegeleid dat deze toegang zou worden gesloten. Na intensief overleg is toen overeengekomen dat bezoekers van Europarcs de uitgang niet meer kunnen gebruiken maar dat alleen NWK pashouders gebruik kunnen maken van deze toegang met de belofte om hier stapvoets te rijden . Houd dus rekening met onze vinkenbuurt buren. Maak evt. ook uw gasten hierop attent of laat deze via de hoofdingang aanrijden.

NWK beheer

 UPDATE 7/5/24  12:45
DE SLAGBOOM IS HERSTELD.
DE OORZAAK IS BLIKSEMINSLAG GEWEEST

 

Meldpunt transformatiewens vakantieparken – BZK beschikbaar

Een NWK eigenaar verzocht ons het onderstaande bericht over een landelijke ontwikkeling met betrekking tot permanente bewoning van recreatie woningen te delen.

Het bericht is door de belangen vereniging vrij wonen (BVVW) onder hun leden verspreid. De vereniging vraagt belanghebbenden om aan deze actie mee te doen.

Dit bericht is ingebracht door een NWK eigenaar, NWK staat vooralsnog neutraal in de overheidsontwikkelingen. Op dit moment is permanente bewoning volgens de gemeente en NWK reglementen niet toegestaan. vul het formulier daarom als eigenaar in.

 

Het Meldpunt transformatiewens vakantieparken – BZK   is beschikbaar!!!

Het ministerie BZK heeft een website beschikbaar gesteld:
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/vakantieparken
Als u op deze link klikt ziet u in de tekst van de webpagina een link naar een vragenformulier 
Dit inventarisatieformulier kunt u invullen en indienen bij BZK (zie de instructie in het formulier). Laat het vinkje bovenin het formulier staan, zodat u een reservekopie van het ingevulde formulier op uw computer opslaat.

Op het formulier kunt u bij de toelichting het aantal woningen zetten waaruit uw park bestaat of andere bijzonderheden kwijt.

Doordat uw formulier bij het indienen rechtstreeks bij het ministerie BZK terecht gaat komen, wordt de BVVW buiten de informatie gehouden. Daarom verzoeken – en adviseren we u om de reservekopie ook met de BVVW te delen. Dit om als BVVW zicht te kunnen houden op het aantal aanmeldingen bij het ministerie.

U kunt zich aanmelden als u wil transformeren naar wonen (als park, vereniging of eigenaar van een recreatiewoning zonder park) – het formulier maakt alleen onderscheid tussen individuele eigenaar of VvE. Als BVVW-bestuur adviseren we u om zowel als park of vereniging te reageren, dus 1 formulier voor een heel park. Ook als er geen gezamenlijk standpunt is binnen een park of vereniging, dan kun je als individuele eigenaar het formulier invullen.
Hierbij het verzoek van uw bestuur: deel deze nieuwsbrief zo veel mogelijk onder de leden en ook onder niet leden. Wellicht kan deze laatste categorie in overweging nemen eens lid te worden van de BVVW.

Over de alinea “De beslissing om een vakantiepark al dan niet te transformeren naar woonruimte, ligt bij gemeenten en dus niet bij de Rijksoverheid. Gemeenten maken een afweging op basis van provinciale ruimtelijke kaders, geldende regelgeving en andere belangen. Deelname aan deze ‘inventarisatie transformatiewens vakantieparken’ heeft dus geen formele status. Deze inventarisatie zal er dus niet toe leiden dat uw wens tot transformatie in behandeling wordt genomen. Daarvoor dient u zich apart te melden bij uw gemeente.”   Is reeds melding gemaakt bij Peter de Groot (Tweede Kamerlid VVD). Hij zegt dat daar nog aan gesleuteld moet worden

Onze dank gaat uit naar Peter de Groot die tot vandaag nog betrokken was bij het tot stand komen van dit meldpunt.
Later deze maand proberen we nog een meer algemene nieuwsbrief te maken.

Namens het bestuur,

Rico Wanschers
Voorzitter (BVVW)

‘Pretpark’ komt dichterbij ondanks drukbezochte inspraakavond

Bron RTV Utrecht


Woudenberg – Een meerderheid van de gemeenteraad van Woudenberg lijkt voor de plannen voor extra horeca, een derde brug en meer evenementen na zonsondergang bij het Henschotermeer. Dat bleek tijdens de commissieavond van gisteravond over de toekomst van de plas.

SGP-wethouder Henk-Jan Molenaar adviseerde de raad akkoord te gaan met het nieuwe bestemmingsplan. Een meerderheid van de raadsleden lijkt dat advies te volgen, alleen PvdA-GroenLinks is uitgesproken tegen de plannen. Wel hebben andere raadsleden nog enkele vragen. Een definitieve beslissing neemt de gemeenteraad aan het eind van de maand.


“Kan de gemeente iets doen als de beheerder de entree substantieel verhoogt om de investeringen te dekken”, vraagt het raadslid. “Nee”, is het antwoord van wethouder Molenaar. Andere raadsleden vragen aandacht voor de verkeersveiligheid en de relatie met de Utrechtse Heuvelrug op wiens grondgebied het Henschotermeer ook ligt. En zijn de investeringen écht nodig om de plas rendabel te maken, of is het dat nu al?


Extra stoelen


Voorafgaand de commissieavond zijn de medewerkers van de begraafplaats druk bezig met het bijzetten van stoelen in de aula. Vanwege de grote belangstelling is gekozen voor de begraafplaats aan de Henschoterlaan, in plaats van het krappe gemeentehuis. Dit is een hele happening voor Woudenberg, zegt Jesseka Batteau, Statenlid voor de Partij voor de Dieren en sinds jaar en dag betrokken bij de protesten tegen de ‘verpretparkisering’ van het Henschotermeer.
De vraag die boven de avond hangt is: wat is de noodzaak om extra horeca en andere activiteiten toe te staan bij het Henschotermeer? Het is nodig om het gebied rendabel en toekomstbestendig te houden en het recreatieseizoen te verlengen, zeggen de verantwoordelijk wethouder en de beheerder van de plas. Die is er niet, zeggen alle twaalf sprekers die zijn gekomen om zich tegen de plannen uit te spreken.

Zoveel mogelijk winst

Alle twaalf insprekers zijn van mening dat de plannen alleen draaien om zoveel mogelijk winst. De natuur, omwonenden en mensen met een kleine beurs delven daarin het onderspit. De natuurminnende recreant moet het afleggen tegen de consumptieve recreant, klinkt het. En met het heffen van entreegelden en de parkeerinkomsten moet het gebied al rendabel zijn, menen de insprekers.
Natuurorganisaties delen hun zorgen over het leefgebied van onder meer de vleermuis en de das. Ook omwonenden van de plas delen zorgen over geluidsoverlast, of dragen een oud gedicht voor over het Henschotermeer; over het meer waarin de ree nog vrij kon rondlopen omdat er geen hek was.
Eén van de insprekers
Eén van de insprekers© RTV Utrecht
Ook drie raadsleden van het naburige Utrechtse Heuvelrug uitten hun zorgen over de voorgestelde plannen. Want extra evenementen en horeca gaan ook leiden tot meer overlast in de Utrechtse Heuvelrug, vrezen zij.

Op de fiets

Iedereen die het ‘wel prima’ vindt spreekt niet in, zeggen Leon van der Molen en Leon van Oostrum. De twee jongens van 18 uit Woudenberg, een opvallend gezicht tussen de veelal oudere belangstellenden, zitten in de zaal om berichten te schrijven voor sociale media voor de lokale fractie van de ChristenUnie. Zelf gaan zij in de zomer vaak op de fiets naar het Henschotermeer om te zwemmen of te volleyballen.
Van der Molen en Oostrum zien de plannen wel zitten. Volgens de jongens heeft een groot gedeelte van de jongeren in Woudenberg een jaarkaart van 30 euro waarmee zij het hele jaar door het meer kunnen bezoeken. Af en toe een evenement met muziek zou leuk zijn, zeggen zij. En naar een groot evenement zoals Brothers Open Air zou Leon van der Molen ook zeker naar toe gaan, want afgezien van het Koningsdagfeest in Renswoude is in de buurt niet heel veel te doen.

Grote onderhoudsbeurt

Volgens hen heeft het terrein een grote onderhoudsbeurt nodig, en daarvoor zijn de nieuwe plannen noodzakelijk. “Want geen enkele ondernemer gaat in het gebied om het alleen maar te beheren.”
Na lang overleg over welke quote in het sociale media bericht van de ChristenUnie moet, zijn de jongens het eens dat er meer oog moet komen voor de recreatie in het bericht. “Recreatieve karakter van het Henschotermeer is en blijft belangrijk”, kiezen zij.
Tijdens de raadsvergadering van 21 maart stemmen de raadsleden definitief over de toekomstplannen voor het Henschotermeer.

Wateroverlast

De afgelopen maanden heeft het buitengewoon veel geregeld. Op het park is dat te zien aan de greppels langs de laan van Laagkanje die, voor het eerst in tien vele jaren tot over de rand staan met water. Ook een aantal lager gelegen percelen staan tot aan de huisjes blank en kruipruimtes of convector putten staan vol water. Beheer krijgt veel vragen of we daar niets aan kunnen doen. Behalve ‘dweilen met de kraan open,  is tegen deze ellende weinig te doen. Zelfs het leegpompen van de greppels biedt weinig soelaas. Onze buren van europarcs hebben daar pogingen toe gedaan met grote pompen en tankwagens om af te voeren, maar dit had slecht een effect van enkele uren. De grond is volledig verzadigd met regenwater en het grondwaterpeil staat bijna op maaiveld hoogte.

 

Vanaf 1 april start weer het recreatie seizoen

Op veel percelen bij NWK wordt er gerenoveerd, verbouwd, aangebouwd of er wordt een nieuw verblijf opgetrokken. We zouden bijna vergeten dat er ook nog  wordt gerecreëerd…. Nog even en het is weer 1 april en dan begint het echte recreatie seizoen. Dat betekent ook dat er volgens de NWK reglementen tussen 1 april en 1 oktober geen bouwactiviteiten op uw perceel mogen plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken.

Meer informatie over bouwen of verbouwen vindt u in de NWK informatie bundel.