Deel gemeenteraad maakt zich zorgen toekomstplannen Henschotermeer

UTRECHTSE HEUVELRUG, 17 november 2023

De meeste fracties in de gemeenteraad maken zich zorgen over de toekomstplannen voor het Henschotermeer. Vooral op het grondgebied van buurgemeente Woudenberg staat heel wat te gebeuren. Op het Heuvelrugse deel staat een grote evenementenhal ingetekend. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente alles uit de kast haalt om de bouw van die tien meter hoge ‘schaapskooi’ te voorkomen. Raadslid Jolande Kors heeft de kwestie afgelopen donderdagavond bij de andere partijen op tafel gelegd. Het raadslid betoogde dat de gemeente de uitbater niet de maximale ruimte moet bieden maar in plaats daarvan het natuurbelang moet behartigen.

RTVUtrecht besteedt aandacht aan NWK zienswijze Henschotermeer

RTV Utrecht heeft in hun TV uitzending ‘u vandaag’ op 19 oktober aandacht besteed aan de zienswijze die NWK heeft ingediend.
 
De uitbater van ‘ons’ Henschotermeer ziet af van zijn plan voor chalets en nachtrecreatie  aan het water, maar wil wel een restaurant, een derde brug en meer evenementen en uiteindelijk een evenementen hal.
De de eerdere plannen heeft hij aangepast en de nieuwe versie is bekendgemaakt.  Hij hoopt dat de gemeente Woudenberg nu wel akkoord gaat. Ondanks de wijzigingen zijn natuur- en bewonersorganisaties niet tevreden.
 
De bewoners van Noord West Kanje, het naastgelegen bungalowpark, maken zich zorgen over het natuurlijke karakter van het gebied en de rust in het gebied. En gaan de nieuwe plannen niet leiden tot meer overlast voor de recreanten van het bungalowpark?
 
Om hun zorgen te uiten is Noord West Kanje één van de partijen die hun zienswijze op de plannen met de gemeente Woudenberg hebben gedeeld. De bewoners van het bungalowpark vragen de Woudenbergse raad om niet met de plannen in te stemmen. 
Het volledige artikel op de website van RTV Utrecht leest u hier.
 
De ingediende zienswijze leest u hier.
© RTV Utrecht / Ulrike Nagel

Zaterdag 28 oktober NWK schouw sector 2

Beste parkrecreanten,

Komende maanden gaan we weer verder met de uitvoering van het parkbosplan. Het eerder op de AVA aangenomen plan is gericht op het behoud
van ons parkbos met oog voor de lange termijn. Herplanting is noodzakelijk om het boskarakter ook voor de toekomst te waarborgen. Daar waar bomen gevaarlijk zijn of elkaar in de weg staan zal er gekapt moeten worden.

Op zaterdag 27 oktober a.s. vindt de schouw plaats van SECTOR 2. De nadruk zal liggen op het bepalen waar aanplant zal moeten gaan plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een boom moeten gaan wijken, maar dat zal beperkt blijven. Bomen die gevaarlijk of dood zijn worden met een spuitbusstip gemarkeerd. Bomen die niet passen in een toekomstbestendig bos worden met een lint gemarkeerd.  

 

Voor de eigenaren van huisjes in sector 2:
Schrik dus niet als er zaterdag a.s. onder begeleiding van directie of beheer een aantal ‘schouwers’ rondlopen of eventueel uw perceel betreden! We brengen in
kaart waar er wat aangeplant of gekapt zou moeten worden om voor een evenwichtig bos in ons park voor de toekomst te zorgen. Na deze schouw zal er door beheer gecommuniceerd worden over de voorgenomen aanplant en/of kap en wanneer dit naar verwachting gaat plaatsvinden.

Directie en beheer Noord West Kanje

Politiek Café Henschotermeer op 18okt

Op woensdagavond 18 oktober 2023 houdt Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug een politiek Café over ‘ons’ Henschotermeer. De partij maakt zich sterk voor het behoud van het natuurlijke karakter van het Henschotermeer.

Spreker op deze avond is Jesseka Batteau, statenlid in de provincie Utrecht. Jesseka zette zich als werkgroeplid al in tegen de geplande verpretparking van het Henschotermeer (Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug). Op dit moment ligt een bestemmingsplan in Woudenberg ter inzage, waaruit blijkt dat het natuurlijke karakter rondom het meer verder wordt bedreigd. 

De verwachting is dat de ondernemer ook voor het deel dat onder Utrechtse Heuvelrug valt, een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging gaat indienen, onder meer voor het bouwen van een grote evenementenhal.

Programma woensdag 18 oktober 2023

  1. 19.30 Inloop
  2. 19.45 Introductie door Daniël Kuyper namens de werkgroep PvdD Utrechtse Heuvelrug
  3. 19.50 Jolande Kors, raadslid, over nieuw gemeentelijk bomenbeleid & gelegenheid tot vragen stellen
  4. 20.20 Jesseka Batteau, statenlid Provincie Utrecht, over Henschotermeer
  5. 20.40 Gelegenheid tot vragen stellen en discussie
  6. 21.00 Napraten met drankje
  7. 21.30 Einde

Locatie

De Cultuurhoek

Engweg 14

3972 JH Driebergen-Rijsenburg

Jesseka Batteau, PvdD statenlid Provincie Utrecht, over Henschotermeer

Nieuwe aanplant op percelen sector 1

Tijdens de AVA 2020 is met meerderheid het besluit genomen om het bos-karakter ons NWK terrein ook voor de toekomst te behouden. Het bos-karakter van ons park is uniek en in schril contrast met onze europarcsburen. Voor een belangrijk deel bevinden we ons echter in een ‘eind-bos’ met veel bomen op leeftijd. Droogte, ziektes, insecten en stormen hebben hun tol geeist. De afgelopen jaren zijn er zo vele honderden bomen verdwenen. Voor degene die het terrein nog van enkele decenia geleden kent, weet dat al veel boskarakter is verdwenen.

Alleen met herplant kunnen we het bos behouden voor de toekomst. Na de schouw van 2022 hebben we u een overzicht gestuurd van de percelen in sector 1 met de voorgenomen posities en van herplant. De overige sectoren komen in de volgende jaren aan de beurt

De verdere uitvoering heeft even op zich laten wachten maar in de komende weken zullen de posities op de percelen gemarkeerd worden met een paaltje. Inmiddels zijn er meer dan 100 loof en naald bomen van enige lengte aangekocht en deze zullen in november december worden aangeplant. 

De positie van de aanplant plekken is deskundig bepaald waarbij het grotere geheel is bekeken. Overleg over de exacte plek is binnen het parkbosplan uiteraard mogelijk.

We brengen u zo spoedig mogelijk van de aanplant planning op de hoogte.

Overzicht sectoren

Mogelijke overlast door sloopwerkzaamheden Berkenlaantje 4

Vrijdag 29 september wordt berkenlaantje 4 van het gas afgesloten in aanloop naar de sloop en nieuwbouw van de woning. De sloopwerkzaamheden starten vroeg in de ochtend. Van 12 t/m 15 oktober gepland.

Naast geluidsoverlast kan de doorgang van het berkenlaantje terhoogte van nr 12 beperkt of geblokkeerd zijn. Omrijden kan via de Merellaan en het Acacialaantje.

Inbraak en ongewenst bezoek

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.