November bericht van Europarcs

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Rook bij ingang henschotermeer

Op dinsdagmiddag 22 november organiseert de Veiligheidsregio Utrecht samen met de gemeente Woudenberg een crisisoefening. De oefening is belangrijk om de opgeschaalde crisisorganisatie goed voor te bereiden op een ramp/crisis. Op een tweetal plekken binnen onze gemeente zullen zichtbaar hulpdiensten aanwezig zijn, ook wordt er (beperkt) gebruik gemaakt van nep rook. Er is weinig tot geen overlast voor weggebruikers of passanten te verwachten. Eind deze week of begin volgende week wordt ook breed gecommuniceerd over de oefening.

 

Locatie 1: Parkeerplaats restaurant Bergzicht. Hier wordt de Mobiele Commando Unit (MCU) geplaatst waar verschillende hulpdiensten aanwezig zijn om met elkaar te oefenen. Het betreft een oefening van alleen het coördinerende team dat de hulpdiensten in een crisissituatie aanstuurt. Het is dus geen oefening waar bijvoorbeeld door de brandweer geoefend wordt op het blussen van een brand of iets dergelijks.

 

Locatie 2: Nabij de ingang van het Henschotermeer. Hier komt een brandweervoertuig te staan met wat nep rook. Dit voor de beeldvorming.

 

Ik hoop jullie middels deze mail voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yorick Versteeg

Adviseur crisisbeheersing & medewerker veiligheid

Officier van Dienst Bevolkingszorg Eemland

Merellaan 24

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Zat 5 november schouw van percelen op sector 1

Beste parkrecreanten,

Komende maanden gaan we weer verder met de uitvoering van het parkbosplan. Het eerder gepresenteerde plan is gericht op het behoud van ons parkbos met oog voor de lange termijn. Herplanting is noodzakelijk om het boskarakter ook voor de toekomst te waarborgen.

Op zaterdag 5 november a.s. vindt de schouw plaats van SECTOR 1. De nadruk zal liggen op het bepalen waar aanplant zal moeten gaan plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een boom moeten gaan wijken, maar dat zal beperkt blijven.

Voor de eigenaren van huisjes in sector 1: schrik dus niet als er zaterdag a.s. onder begeleiding van directie of beheer een aantal ‘schouwers’ rondlopen of eventueel uw perceel betreden! We brengen in kaart waar er wat aangeplant of gekapt zou moeten worden om voor een evenwichtig bos in ons park voor de toekomst te zorgen. Na deze schouw zal er door beheer gecommuniceerd worden over de voorgenomen aanplant en/of kap en wanneer dit naar verwachting gaat plaatsvinden.

Directie en beheer Noord West Kanje

Extra rustig rijden op de paden

Vlak voor het weekend van de NWK-borrel op 8 oktober liggen de paden er weer strak bij! Hoewel het wegdek met een grote tril-wals is aangedrukt duurt het een aantal weken voordat het wegdek zich heeft ‘gezet’.

We vragen u daarom voorlopig met zeer lage snelheid te rijden en min of meer ‘kruipend’ de bochten te nemen om snelle slijtage te voorkomen.

Dennenlaantje 6

BAG Laan van Laagkanje 61r1

Plaatselijk Dennenlaantje 6

Aanvang werkzaamheden: oktober 2022

Gereed: 1 april 2023

Aard van de werkzaamheden: Renovatie en uitbouw recreatie woning

  • gemeentelijke vergunning: verleend
  • NWK vergunning: voorwaardelijk verleend

Laadpalen

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Noodsleutel verkeerspalen

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.