Op veel percelen bij NWK wordt er gerenoveerd, verbouwd, aangebouwd of er wordt een nieuw verblijf opgetrokken. We zouden bijna vergeten dat er ook nog  wordt gerecreëerd…. Nog even en het is weer 1 april en dan begint het echte recreatie seizoen. Dat betekent ook dat er volgens de NWK reglementen tussen 1 april en 1 oktober geen bouwactiviteiten op uw perceel mogen plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken.

Meer informatie over bouwen of verbouwen vindt u in de NWK informatie bundel.