RTV Utrecht heeft in hun TV uitzending ‘u vandaag’ op 19 oktober aandacht besteed aan de zienswijze die NWK heeft ingediend.
 
De uitbater van ‘ons’ Henschotermeer ziet af van zijn plan voor chalets en nachtrecreatie  aan het water, maar wil wel een restaurant, een derde brug en meer evenementen en uiteindelijk een evenementen hal.
De de eerdere plannen heeft hij aangepast en de nieuwe versie is bekendgemaakt.  Hij hoopt dat de gemeente Woudenberg nu wel akkoord gaat. Ondanks de wijzigingen zijn natuur- en bewonersorganisaties niet tevreden.
 
De bewoners van Noord West Kanje, het naastgelegen bungalowpark, maken zich zorgen over het natuurlijke karakter van het gebied en de rust in het gebied. En gaan de nieuwe plannen niet leiden tot meer overlast voor de recreanten van het bungalowpark?
 
Om hun zorgen te uiten is Noord West Kanje één van de partijen die hun zienswijze op de plannen met de gemeente Woudenberg hebben gedeeld. De bewoners van het bungalowpark vragen de Woudenbergse raad om niet met de plannen in te stemmen. 
Het volledige artikel op de website van RTV Utrecht leest u hier.
 
De ingediende zienswijze leest u hier.
© RTV Utrecht / Ulrike Nagel