Leerzaam en interessant genoeg om u als NWK eigenaar op een link naar deze lessen attent te maken.

Bosbeheer staat bij NWK als belangrijk aandachtspunt op de agenda. Het behoud van ons bos voor de toekomst vraagt een actief beleid. Daarom mag niet iedere eigenaar zelfstandig bomen kappen of snoeien. Het beleid wordt onder leiding van professionals door een NWK werkgroep bewaakt.

Om bosbeheer te begrijpen is het nodig besef te hebben van twee fenomenen: de jaarlijkse groei van bomen en de concurrentie tussen de bomen onderling. Een bosbeheerder stuurt in deze natuurlijke processen – door bomen om te zagen. Dat zagen kent twee vormen: bos uitdunnen of bos verjongen. Bij dunnen wordt groeiruimte gemaakt voor favoriete bomen, bij verjongen gaat het om ruimte maken voor nieuw bos. Achter de keuze welke bomen of welk stuk bos om te zagen gaan serieuze afwegingen schuil.

Veel meer dan in een volledig natuurlijk bos is bij NWK voor het bosbehoud ook aanplant nodig.

Via deze link is het Het boek Twaalf boslessen te koop maar ook online te bekijken. De “twaalf boslessen” geeft een interessant inzicht in bomen en in de afwegingen die een bosbeheerder daarbij maakt.