BAG Laan van Laagkanje 41r1

Plaatselijk Merellaan 16

Aanvang werkzaamheden: oktober 2020

Gereed: nnb

Aard van de werkzaamheden: Verbouwing recreatie woning op bestaande fundering

  • gemeentelijke vergunning: verleend
  • NWK vergunning: verleend