LET OP! Geen drinkwater!

Beste eigenaren,

I.v.m het vervangen van een onderdeel aan onze hoofdwatermeter, zal er op dinsdag 28 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur geen druk op ons waternet zijn. Vitens zal de werkzaamheden zsm proberen uit te voeren.

Zorg ervoor dat u van te voren genoeg drinkwater inslaat.

Wij danken voor uw begrip.

 

Weer inbraak op NWK park

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Aanvraag extra toegangspasjes

Iedere eigenaar heeft ‘standaard’ 4 toegangspasjes gekregen. Bent u een nieuwe eigenaar dan hoort u van de vorige eigenaar deze pasjes gekregen te hebben.

Als u niet voldoende heeft aan 4 pasjes kunnen er tot 4 extra pasjes via beheerder@noordwestkanje.nl worden aangeschaft. Per extra pas wordt 30,25 in rekening gebracht.

We raden aan om zelf te administreren aan wie u welk pasnummer heeft gegeven. Bij verlies is dan bekend welk nummer geblokkeerd moet worden. 

Met een pasje kan overigens ongelimiteerd in en/of uitgereden worden. U kunt dus meerdere gasten met een pasje binnen of uitlaten.

Pasjes die enige tijd niet zijn gebruikt komen in een ‘slaapstand’. Dit betekent dat het ‘slapende’ pasje rond de 10 seconden bij de slagboomlezer gehouden moeten worden om weer te ‘ontwaken’.

Insluiping in NWK woning

Vorige week heeft een inbreker een paar dagen zijn intrek genomen in een woning aan het pepelenklaanje. Het afgelopen jaar zijn diverse woningen op ons NWK park doelwit van een inbraak geweest. Er is een patroon te zien waarbij de insluiper de woning enige dagen als onderdak gebruikt. 

De politie heeft de zaken in onderzoek en vraagt samen met NWK om extra alert te zijn op figuren die duidelijk niet op het NWK terrein thuis horen. Als u  iets verdachts ziet neem dan contact op met beheer 0626844298 of bel de politie.

November bericht van Europarcs

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Zat 5 november schouw van percelen op sector 1

Beste parkrecreanten,

Komende maanden gaan we weer verder met de uitvoering van het parkbosplan. Het eerder gepresenteerde plan is gericht op het behoud van ons parkbos met oog voor de lange termijn. Herplanting is noodzakelijk om het boskarakter ook voor de toekomst te waarborgen.

Op zaterdag 5 november a.s. vindt de schouw plaats van SECTOR 1. De nadruk zal liggen op het bepalen waar aanplant zal moeten gaan plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een boom moeten gaan wijken, maar dat zal beperkt blijven.

Voor de eigenaren van huisjes in sector 1: schrik dus niet als er zaterdag a.s. onder begeleiding van directie of beheer een aantal ‘schouwers’ rondlopen of eventueel uw perceel betreden! We brengen in kaart waar er wat aangeplant of gekapt zou moeten worden om voor een evenwichtig bos in ons park voor de toekomst te zorgen. Na deze schouw zal er door beheer gecommuniceerd worden over de voorgenomen aanplant en/of kap en wanneer dit naar verwachting gaat plaatsvinden.

Directie en beheer Noord West Kanje