Bomenkap en snoeiwerkzaamheden

Beste Recreanten,

Vanaf aankomende maandag 10 februari zal er begonnen worden met het jaarlijks onderhoud aan de bomen op ons park. Dit zal ongeveer 2 en halve week in beslag gaan nemen.

Zo zullen bijvoorbeeld de Amerikaanse eiken aan de laan van Laag Kanje worden teruggesnoeid en er diverse (dode/gevaarlijke) bomen worden verwijderd.

Bomen die door hun plaats niet veilig kunnen vallen zullen met een hoogwerker meter voor meter worden aangepakt.

Er wordt met zorg en aandacht op uw perceel gewerkt. Het is echter soms onvermijdelijk dat de werkzaamheden sporen op uw perceel achterlaten. Bomen worden zo kort mogelijk bij de bodem afgezaagd, als u de overgebleven stronk weg wilt hebben dient u dat zelf te ( laten) doen.

 

 

Mogelijke overlast door sloopwerkzaamheden Berkenlaantje 4

Vrijdag 29 september wordt berkenlaantje 4 van het gas afgesloten in aanloop naar de sloop en nieuwbouw van de woning. De sloopwerkzaamheden starten vroeg in de ochtend. Van 12 t/m 15 oktober gepland.

Naast geluidsoverlast kan de doorgang van het berkenlaantje terhoogte van nr 12 beperkt of geblokkeerd zijn. Omrijden kan via de Merellaan en het Acacialaantje.

Verwarring over ijzer of ander metaal

In het vuildepot staat een open gele container met de aanduiding (uitsluitend) “metaal”

De container staat er voor het gemak van de NWK eigenaren en levert de b.v. ook nog een bescheiden bedragje op.

Gelukkig werkt bijna iedereen mee maar we merken dat er bij sommigen toch verwarring is over wat ‘metaal’ is en wat niet en dus niet in deze container thuishoort. Met behulp van de aanwezige camera maken we eigenaren die worden herkent attent op hun vergissing. 

Ter verduidelijking, bijgaande foto betreft geen metaal 🙂 

Hout, en ander grofvuil afvoeren wordt helaas niet door de b.v. gefaciliteerd omdat dit een aanzienlijke kostenpost zou betekenen.

Klepelen/Snoeien van onze toegang paden week 32

Op 17 juni hebben we u via de website laten weten dat het met dit groeizame weer tijd wordt om de overhangende begroeiing langs de paden aan te pakken. Door meerdere bewoners is hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank!

Onder andere de brandweer stelt eisen aan de doorgang. Helaas heeft niet iedereen aan onze oproep gehoor gegeven en zal de begroeiing langs de percelen die nog niet tot op 1,5m vanuit de wegas en tot aan de erfgrens zijn teruggesnoeid is,  aankomende week van 7 tot 11 augustus met een klepelaar worden terugbracht.

We raden u aan om zelf de snoeischaar te gebruiken omdat dit een fraaier resultaat oplevert dan de ‘grove’ methode met de klepelaar!

Japanse Duizenknoop

Vandaag is de dinsdag parkploeg effectief bezig geweest met het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Bij de verschillende uitgangen van ons park naar het Henschotermeer, hebben zij zakken vol verwijderd en afgevoerd naar onze huisvuilcontainer.

Mocht u deze invasieve exoot in de tuin tegen komen raden wij dat ook ten sterkste aan deze te verwijderen. Gooi de resten in de prullenbak, en zorg dat deze NIET bij het groenafval terecht komen.

Mocht u langs de paden nog duizendknoop tegenkomen, graag melden bij beheer, of wanneer tijd zin en gelegenheid, graag verwijderen. Bvd

 

Brandgevaar op NWK

 

Met de huidige weersomstandigheden wordt de natuur in Nederland met de dag droger.

Daarom geldt in vrijwel alle provincies van Nederland fase 2 brandgevaar ( voorheen code Rood )

Ook op ons NWK park is het bos al tijden gortdroog en daarmee zeer brandgevaarlijk. Een klein vuurtje kan daardoor snel uit de hand lopen tot een zeer gevaarlijke situatie.

WAT BETEKENT DIT VOOR U;

  • U mag géén open vuur stoken op het terrein van NWK, dit geldt ook voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
  • Wees ook een met BBQ  op vaste brandstoffen, zoals houtskool/briketten zeer voorzichtig en houd water bij de hand.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Een brand kan onder de huidige omstandigheden eenvoudig per ongeluk ontstaan. Door een sigarettenpeuk of een stukglas (!) in de zon ontstaat gemakkelijk brand. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Probeer een beginnende brand onmiddellijk te blussen en laat iemand 112 bellen.

Haardhout bestellen

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Snelheidsovertredingen

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.