Bericht van de Brandweer!

Tijdens een recente bijeenkomst tussen de brandweer en de recreatieparken in onze regio zijn de aangescherpte eisen voor brandveiligheid gecommuniceerd.

Ook NWK moet aan deze nieuwe eisen voldoen. Dit houdt in dat het aantal brandputten moet worden uitgebreid om te voldoen aan de maximale afstand tussen een brandput en een woning. Omdat het aanleggen van brandputten kostbaar is, is toestemming verleend om dit gefaseerd uit te voeren.

Daarnaast eist de brandweer dat onze lanen en paden een minimale doorgangsbreedte van 4,20 meter hebben (voorheen 3,50 meter) en een doorgangshoogte van meer dan 4 meter. Takkenwallen blijven verboden.

Tot half juni zitten we in het broedseizoen, waardoor we voorzichtig moeten zijn met onze heggen. Door de vele regen in de afgelopen maand is er echter een ‘groeiexplosie’ ontstaan, waardoor langs sommige percelen de begroeiing ver overhangt en nu al aangepakt moet worden.

Daarom het dringende verzoek om overhangende begroeiing nu al zelf te (laten) verwijderen en vanaf half juni de begroeiing tot minimaal 2,10 meter vanaf het midden van de weg terug te snoeien.

Langs percelen waar de eigenaar niet in staat is geweest te snoeien, zal er machinaal geklepeld worden.

 

2e deel onderhoud wegennet!

Beste recreanten,

Op donderdag 11 april zal het restant van het onderhoud worden uitgevoerd aan ons wegennet. Dit zou eventueel overlast/stof kunnen geven. De werkzaamheden zullen  de gehele dag plaatsvinden. Hierbij nogmaals het verzoek om de paden op die dagen volledig vrij te houden.

Let op: Extra voorzichtigheid geboden met het uitrijden van uw perceel/oprit!

 

Onderhoud aan de paden

Beste recreanten,

Op donderdag 27 & 28 Maart zal er onderhoud uitgevoerd aan ons wegennet. Dit zou eventueel overlast/stof kunnen geven. De werkzaamheden zullen beide dagen, de gehele dag plaatsvinden. Hierbij nogmaals het verzoek om de paden op die dagen volledig vrij te houden.

Let op: Extra voorzichtigheid geboden met het uitrijden van uw perceel/oprit!

 

Haardhout bestellen (inschrijving is gesloten)

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Bomenkap en snoeiwerkzaamheden

Beste Recreanten,

Vanaf aankomende maandag 10 februari zal er begonnen worden met het jaarlijks onderhoud aan de bomen op ons park. Dit zal ongeveer 2 en halve week in beslag gaan nemen.

Zo zullen bijvoorbeeld de Amerikaanse eiken aan de laan van Laag Kanje worden teruggesnoeid en er diverse (dode/gevaarlijke) bomen worden verwijderd.

Bomen die door hun plaats niet veilig kunnen vallen zullen met een hoogwerker meter voor meter worden aangepakt.

Er wordt met zorg en aandacht op uw perceel gewerkt. Het is echter soms onvermijdelijk dat de werkzaamheden sporen op uw perceel achterlaten. Bomen worden zo kort mogelijk bij de bodem afgezaagd, als u de overgebleven stronk weg wilt hebben dient u dat zelf te ( laten) doen.

 

 

Mogelijke overlast door sloopwerkzaamheden Berkenlaantje 4

Vrijdag 29 september wordt berkenlaantje 4 van het gas afgesloten in aanloop naar de sloop en nieuwbouw van de woning. De sloopwerkzaamheden starten vroeg in de ochtend. Van 12 t/m 15 oktober gepland.

Naast geluidsoverlast kan de doorgang van het berkenlaantje terhoogte van nr 12 beperkt of geblokkeerd zijn. Omrijden kan via de Merellaan en het Acacialaantje.

Verwarring over ijzer of ander metaal

In het vuildepot staat een open gele container met de aanduiding (uitsluitend) “metaal”

De container staat er voor het gemak van de NWK eigenaren en levert de b.v. ook nog een bescheiden bedragje op.

Gelukkig werkt bijna iedereen mee maar we merken dat er bij sommigen toch verwarring is over wat ‘metaal’ is en wat niet en dus niet in deze container thuishoort. Met behulp van de aanwezige camera maken we eigenaren die worden herkent attent op hun vergissing. 

Ter verduidelijking, bijgaande foto betreft geen metaal 🙂 

Hout, en ander grofvuil afvoeren wordt helaas niet door de b.v. gefaciliteerd omdat dit een aanzienlijke kostenpost zou betekenen.

Klepelen/Snoeien van onze toegang paden week 32

Op 17 juni hebben we u via de website laten weten dat het met dit groeizame weer tijd wordt om de overhangende begroeiing langs de paden aan te pakken. Door meerdere bewoners is hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank!

Onder andere de brandweer stelt eisen aan de doorgang. Helaas heeft niet iedereen aan onze oproep gehoor gegeven en zal de begroeiing langs de percelen die nog niet tot op 1,5m vanuit de wegas en tot aan de erfgrens zijn teruggesnoeid is,  aankomende week van 7 tot 11 augustus met een klepelaar worden terugbracht.

We raden u aan om zelf de snoeischaar te gebruiken omdat dit een fraaier resultaat oplevert dan de ‘grove’ methode met de klepelaar!