Koolmeeslaan 10

BAG Laan van Laagkanje 49r1

Plaatselijk Koolmeeslaan 10

Aanvang werkzaamheden: oktober 2021

Gereed: april 2022

Aard van de werkzaamheden: Uitbreiding recreatie woning

  • gemeentelijke vergunning: in aanvraag.
  • NWK vergunning: voorwaardelijk verleend

Merellaan 16

BAG Laan van Laagkanje 41r1

Plaatselijk Merellaan 16

Aanvang werkzaamheden: oktober 2020

Gereed: nnb

Aard van de werkzaamheden: Verbouwing recreatie woning op bestaande fundering

  • gemeentelijke vergunning: verleend
  • NWK vergunning: verleend

Berkenlaantje 5

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

Eikenlaantje 2

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.