Aanmelden huurders

!! NWK bemiddelt niet tussen  huurders en verhuurders. Ook beschikt NWK niet over een lijst van mogelijke verhuurders !!

Het is mooi dat u ook anderen van ons prachtige NWK recreatie park laat genieten! Zo kunnen ook derden kennismaken van met ons, best wel, unieke recreatiepark en de fantastische omgeving.

In de reglementen is lezen dat u bij het ter beschikking stellen aan derden (anders dan familie), dit aan de b.v moet laten weten. We vragen u daarvoor onderstaand formulier te gebruiken.

Het is belangrijk dat u een huurder onder andere attent maakt op het ontruimingsplan, het huishoudelijk reglement en de praktische zaken zoals sluiten van de hekken, en de locatie van het vuildepot.

Maak uw huurders ook nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.

Formulier aanmelding verhuur

Achtergrond:

 • RICHTLIJNEN EN EISEN VOOR VERHUUR VAN VAKANTIEWONING NWK1 juli 2022Op de laatste AVA van 23 april 2022 is het onderwerp ‘verhuur van de vakantiewoning’ nadrukkelijk aan de orde geweest. De AVA drong aan op naleving en handhaving van de reglementen op dit punt.Over de achtergrond:
  • In het erfpacht contract is bepaald dat het recreatief gebruik en de recreatieve bewoning toe komt aan de erfpachter en zijn gezin in de ruimste zin van het woord.
  • In 2009 is met meerderheid van stemmen de AVA akkoord gegaan met het incidenteel afstaan of verhuren voor recreatief gebruik en recreatieve bewoning aan derden (anders dan familie).
  • Verhuurperiode is maximaal 6 weken per jaar en hiervan maximaal 4 weken aaneengesloten. De verhuur dient bij de B.V. aangemeld te worden.
  • De huurder valt met betrekking tot aansprakelijkheden en de verplichtingen aan NWK onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder.
  • Het bedrijfsmatig verhuren van de grond en de daarop gevestigde opstal is en blijft de erfpachter verboden
  Acties en maatregelen:
  • Om het aanmelden van verhuur gemakkelijk te maken is er inmiddels op de website van Noordwestkanje een functionaliteit toegevoegd.

  https://www.noordwestkanje.nl/wp-admin/post.php?post=12933&action=edit

  Hiermee kunt u heel eenvoudig aangeven in welke periode er sprake is van bezetting van uw huisje door derden (anders dan familie). We gaan er dus van uit dat u vanaf heden gebruik van de huisjes door derden aanmeldt via deze functionaliteit op de website. Zo houden we het gewenste zicht en controle op de afgesproken periode van het gebruik door derden van de huisjes.
  • Aan een ieder die van de verhuurmogelijkheid van zijn woning gebruik maakt nogmaals de zeer dringende oproep: zorg dat de huisregels van het park goed bekend zijn bij de huurders.
  • Maak uw huurders nadrukkelijk attent op het stapvoets rijden op de paden.
  We zullen op de komende AVA dit onderwerp van verhuur van de vakantiewoning agenderen en evalueren.Met vriendelijke groet,Eric PardonDirecteur NWK

Vrijwillige medewerkers en werkgroepen

Een belangrijk deel van werkzaamheden bij NWK wordt gedaan door eigenaren die zich hier vrijwillig voor inzetten.

Zo zijn er eigenaren die tijd vrijmaken voor het onderhoud van het bos, het snipperen van uw snoeiafval, voor juridische aspecten, voor de postbezorging, het bladblazen van de paden, het opruimen van gedumpt afval en groen, het legen van de afvalbakken, het onderhoud aan het kantoor, het park en ze nemen deel aan incidentele projecten…

Bomen onderhoud

De bomen in ons park worden volgens een lange termijn plan onderhouden. Het behoud van het boskarakter van het park vraagt om een degelijke planning van kap en aanplant. Het telkens ‘zomaar’ verwijderen van een boom, kan niet alleen het karakter van ons park aantasten maar zal ook de windbelasting van naburige bomen vergroten.  Een oordeel van een specialist is daarom altijd nodig. Hoewel de veiligheid van bomen nooit helemaal te garanderen is, worden val gevaarlijke bomen door de NWK B.V. gekapt.

Kent u een gevaarlijke situatie dan kunt u dit per email melden aan beheerder@noordwestkanje.nl

Post en pakketten

De pakket en postdiensten bezorgen niet bij uw huisje. Om toch post te kunnen ontvangen bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding een postbus te huren bij het NWK kantoor. Uw postadres is dan: “Laan van Laagkanje nr 25, 3951KD Maarn” met de toevoeging “PBxx” ( waarbij xx uw postbus nr is )

! Adressering via Laan van Laagkanje 1 worden geretourneerd of vertraagt de bezorging in uw mailbox aanzienlijk !

Pakketten kunnen niet in uw postbus of op uw eigen adres worden afgeleverd. Als u toch een pakket op uw parkadres wilt ontvangen, dan kunt u dit het beste naar één van de afhaalpunten in de omgeving laten sturen.

Afhaal adressen:

Let op! Als u niet over een postbus beschikt wordt de post aan de afzender geretourneerd.

Eigen postbus:

Een aanvraag voor een eigen postbus kunt u per email richten aan:  beheerder@noordwestkanje.nl

 • Kosten éénmalig € 100,-
 • Kosten per kalenderjaar € 20,-

Toegang

Deze inhoud is alleen na inloggen te bekijken.

TV, radio, internet en telefonie

Er zijn verschillende mogelijkheden om in uw huisje TV en radio te ontvangen, op internet aan te sluiten of een vast telefoonnummer te krijgen.

– TV

KPN biedt een alles in één pakket aan waar alle diensten ( TV/radio internet bellen) via de telefoonkabel geleverd kunnen worden. In tegenstelling wat KPN op z’n site voorspiegelt, is de maximaal internet snelheid die kan worden bereikt rond de 8 Mb.TV is wellicht voor uw huisje toch niet altijd betrouwbaar mogelijk.

Via digitenne, ook van KPN, kunt u een beperkt aantal zenders in HD kwaliteit bekijken en beluisteren. u heeft meestal wel een buitenantenne nodig.

NLZIET is een provider die via een bestaande internet aansluiting een pakket van zenders aanbiedt wat op een tablet, computer of moderne smart-TV te bekijken is. de eerste maand is gratis, daarna betaald u een relatief laag maand bedrag.

Heeft U thuis een TV abonnement ( canal digital, Ziggo, KPN, telfort etc) dan bieden de meeste providers ook (gratis) een online mogelijkheid, die kunt u natuurlijk op ons park gebruiken om TV te kijken.

– Radio

Met een eenvoudige ’transistor-radio’ kunt u prima naar de radio luisteren. Een digitale kwaliteit biedt een DAB-radio. Ook via internet kunt u met een tablet naar de radio luisteren.

– Internet

Voor internet biedt KPN ( of Telfort ) een ADSL aansluiting via de telefoonlijn aan. De snelheid is maximaal 8Mb dus een (duurder) sneller abonnement is zinloos.

Met een 4G modem is internet (bijna) overal in Nederland te gebruiken en met hogere snelheden dan ADSL.  Als u af en toe op internet wilt is dit een prima oplossing.

Vanaf eind 2019 is een deel van ons park op de internet glasvezel aangesloten. Eigenaren konden zich tot 10 mei 2019 tegen gunstige voorwaarden aanmelden.

– Telefonie

KPN ( en oa telfort) levert vaste telefonie ‘los’ of als onderdeel van een”alles in één pakket” van KPN.

Er zijn vele leveranciers die over uw internet aansluiting een zgn IP telefoon met vast nummer kunnen aanbieden.

U kunt natuurlijk ook met een mobieltje bellen.

– Glasvezel kabel

In de loop van 2019 zal uw huisje ook op een glasvezel kabel aangesloten kunnen worden.

Nuts voorzieningen

Stroom en Gas

De infrastructuur voor uw stroom en gas is op ons park in handen van netwerk beheerder STEDIN. Stedin is verantwoordelijk voor de stroomgrondkabel en gasleiding naar uw meterkast en de meters zelf. U krijgt met Stedin te maken als u een storing heeft in de stroom of gasvoorziening of als er een nieuwe meter wordt geplaatst. Op de internet site van Stedin kunt u zien of het een bij Stedin (al) bekende stroring is en hoe u eventueel contact kunt opnemen.

De daadwerkelijk stroom en gas krijgt u geleverd van de energie leverancier. U bent vrij om uw eigen leverancier te kiezen, zolang deze maar wel over het energie-net van STEDIN levert. Een aardig overzicht vindt u op de web-site van EASY-SWITCH.NL

Het kan interessant zijn om af en toe te prijzen te vergelijken en e.v.t. van leverancier te wisselen.

Bij een nieuwe aansluiting, storing of wisselen van leverancier is het handig om uw meter-nummer bij de hand te hebben en het aansluitnummer. Omdat onze eigen lokale “laan” aanduidingen niet algemeen bekend zijn meldt u uw officiel adres uit de BAG.

Meer over onze plaatselijke adressen en de BAG leest u hier.

Water

Het water op ons park wordt centraal aangevoerd en lokaal door de NWK b.v. naar uw huis verdeeld. Uw watermeter bevindt zich bij de meeste huisjes in een put in de buurt van de voordeur. Bij een klein aantal huisjes bevindt de meter zich achter een luik naar de kruipruimte. Als u een meter in een buitenput heeft dan wordt de watermeterstand jaarlijks rond maart door de b.v. opgenomen. Eigenaren met een binnenmeter worden gevraagd om de stand zelf op te nemen en de stand naar beheerder@noordwestkanje te sturen. U krijgt uw waterverbruik door de NWK b.v. gefactureerd.

Bij een lekkage vòòr de meter dient u NWK te waarschuwen ( beheerder@noordwestkanje )  Bij problemen of lekkage na de meter kunt u zelf een plaatselijk loodgietersbedrijf of klusbedrijf benaderen.

Als u geen druk heeft of als er helemaal geen water uit de kraan komt dan kan er een storing zijn. Bekende storingen zijn te vinden op https://www.waterstoring.nl

Riolering

De hoofdriolering is van de gemeente. De gemeente zal u hiervoor jaarlijks belasten. De aansluiting van uw huis naar deze hoofdriolering is uw eigen verantwoordelijkheid.

Alarm systeem

Als u uw recreatie woning met een Inbraak Alarm systeem wilt uitrusten dan gelden daar een aantal regels voor. Een vals alarm kan immers voor ongewenste geluidsoverlast zorgen en uw mederecreanten wakker houden.

 • Stel het alarm zodanig in dat een vals alarm zo goed als onmogelijk is.
 • Installeer bij voorkeur een stil alarm-systeem waarbij u zelf op afstand wordt gewaarschuwd of met een melding bij een alarm centrale.
 • Alarm systemen met een sirene en of zwaailicht worden alleen gedoogd als de maximale tijdsduur waarop het alarm afgaat minder is dan 1 minuut.

Huishoudelijk reglement NWK

Huishoudelijk reglement Noord-West Kanje

Onverminderd de verplichting tot naleving van de bepalingen in het erfpachtcontract zijn eigenaren/erfpachters en gebruikers verplicht de navolgende bepalingen na te komen.

De erfpachter dient er bij de overige gebruikers van zijn recreatiewoning op toe te zien dat het

huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

1. In het park is het veroorzaken van overlast, waaronder geluidsoverlast, niet toegestaan.

2. In verband met (bos) brandgevaar moet in en buiten de recreatiewoning de nodige zorg voor de brandveiligheid in acht worden genomen. De opslag van brandgevaarlijke stoffen, anders dan haardhout, is niet toegestaan. Rookkanalen van (open)haarden dienen te zijn voorzien van deugdelijke vonkenvangers.

3. Het plaatsen van caravans, tenten en andere voertuigen dan personenauto’s is niet toegestaan.

4. Het houden van vee, paarden en andere huisdieren is verboden. Van deze bepaling is uitgezonderd het houden van hond, kat, siervogel e.d., mits niet meer dan twee stuks van genoemde dieren tezamen. Honden en katten dienen buiten het eigen perceel steeds aangelijnd te zijn.

5. Het is niet toegestaan reclameaanduidingen van welke aard ook aan te brengen of reclamemateriaal te verspreiden.

6. Het houden van opvoeringen en bijeenkomsten is niet toegestaan.

7. Vuilnis dient op een door de erfverpachter aangegeven wijze te worden afgevoerd. Het opslaan van vuilnis, anders dan tuinafval, is verboden.

8. Auto’s mogen uitsluitend geparkeerd worden op het eigen terrein, dan wel op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen.

9. Kadasterkenmerken en perceelafpalingen mogen niet worden verwijderd of verplaatst.

10. Door de erfverpachter aangewezen personen hebben te allen tijde het recht de verpachte percelen te betreden voor het plegen van onderhoud aan kabels, leidingen, opgaande beplanting e.d., het doen van metingen, controleren bij onraad, enzovoort.

11. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de erfverpachter is het niet toegestaan andere grond in gebruik te nemen, af te scheiden en/of te beplanten dan de grond die in erfpacht is uitgegeven.

12. Voor (ver)bouwen van de opstallen is voorafgaande toestemming nodig van de erfverpachter, bovendien dient men zich te houden aan alle bepalingen van het Noord West Kanje Bouwbesluit en alle overheidsregels ter zake.

13. Het is niet toegestaan om schuttingen, hekken of andere perceelafscheidingen, anders dan gevarieerde beplanting, te plaatsen.

14. Het kappen of beschadigen van bomen en struiken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de erfverpachter..

15. Het ontgraven van grond, voor welk doel ook is verboden.

16. De wegen in het park zijn niet geschikt om te worden gebruikt door voertuigen zwaarder dan 3500 kg,

17. Op de wegen van het park gelden de verkeersregels van een woon-erf. De maximum toegestane snelheid is  echter 10 km per uur, dit ter voorkoming van overlast, beschadiging en ongelukken.

18. Het rijden met bromfietsen met ingeschakelde motor is niet toegestaan.

19. Alle wegen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels. Parkeren op en langs de wegen en paden is niet toegestaan.

20. De directie is bevoegd de bepalingen in dit reglement in redelijkheid te wijzigen. Van iedere wijziging zal terstond mededeling worden gedaan aan de erfpachters.

21. De directie kan in voorkomende gevallen ontheffing verlenen van enige bepaling.

22. Bij overtreding van enige bepaling is de directie bevoegd nakoming te vorderen en de veroorzaakte schade en de kosten voor de BV op de veroorzaker te verhalen.