2e deel onderhoud wegennet!

Beste recreanten,

Op donderdag 11 april zal het restant van het onderhoud worden uitgevoerd aan ons wegennet. Dit zou eventueel overlast/stof kunnen geven. De werkzaamheden zullen  de gehele dag plaatsvinden. Hierbij nogmaals het verzoek om de paden op die dagen volledig vrij te houden.

Let op: Extra voorzichtigheid geboden met het uitrijden van uw perceel/oprit!

 

Onderhoud aan de paden

Beste recreanten,

Op donderdag 27 & 28 Maart zal er onderhoud uitgevoerd aan ons wegennet. Dit zou eventueel overlast/stof kunnen geven. De werkzaamheden zullen beide dagen, de gehele dag plaatsvinden. Hierbij nogmaals het verzoek om de paden op die dagen volledig vrij te houden.

Let op: Extra voorzichtigheid geboden met het uitrijden van uw perceel/oprit!

 

Bomenkap en snoeiwerkzaamheden

Beste Recreanten,

Vanaf aankomende maandag 10 februari zal er begonnen worden met het jaarlijks onderhoud aan de bomen op ons park. Dit zal ongeveer 2 en halve week in beslag gaan nemen.

Zo zullen bijvoorbeeld de Amerikaanse eiken aan de laan van Laag Kanje worden teruggesnoeid en er diverse (dode/gevaarlijke) bomen worden verwijderd.

Bomen die door hun plaats niet veilig kunnen vallen zullen met een hoogwerker meter voor meter worden aangepakt.

Er wordt met zorg en aandacht op uw perceel gewerkt. Het is echter soms onvermijdelijk dat de werkzaamheden sporen op uw perceel achterlaten. Bomen worden zo kort mogelijk bij de bodem afgezaagd, als u de overgebleven stronk weg wilt hebben dient u dat zelf te ( laten) doen.

 

 

Klepelen/Snoeien van onze toegang paden week 32

Op 17 juni hebben we u via de website laten weten dat het met dit groeizame weer tijd wordt om de overhangende begroeiing langs de paden aan te pakken. Door meerdere bewoners is hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank!

Onder andere de brandweer stelt eisen aan de doorgang. Helaas heeft niet iedereen aan onze oproep gehoor gegeven en zal de begroeiing langs de percelen die nog niet tot op 1,5m vanuit de wegas en tot aan de erfgrens zijn teruggesnoeid is,  aankomende week van 7 tot 11 augustus met een klepelaar worden terugbracht.

We raden u aan om zelf de snoeischaar te gebruiken omdat dit een fraaier resultaat oplevert dan de ‘grove’ methode met de klepelaar!

Japanse Duizenknoop

Vandaag is de dinsdag parkploeg effectief bezig geweest met het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Bij de verschillende uitgangen van ons park naar het Henschotermeer, hebben zij zakken vol verwijderd en afgevoerd naar onze huisvuilcontainer.

Mocht u deze invasieve exoot in de tuin tegen komen raden wij dat ook ten sterkste aan deze te verwijderen. Gooi de resten in de prullenbak, en zorg dat deze NIET bij het groenafval terecht komen.

Mocht u langs de paden nog duizendknoop tegenkomen, graag melden bij beheer, of wanneer tijd zin en gelegenheid, graag verwijderen. Bvd

 

Brandgevaar op NWK

 

Met de huidige weersomstandigheden wordt de natuur in Nederland met de dag droger.

Daarom geldt in vrijwel alle provincies van Nederland fase 2 brandgevaar ( voorheen code Rood )

Ook op ons NWK park is het bos al tijden gortdroog en daarmee zeer brandgevaarlijk. Een klein vuurtje kan daardoor snel uit de hand lopen tot een zeer gevaarlijke situatie.

WAT BETEKENT DIT VOOR U;

  • U mag géén open vuur stoken op het terrein van NWK, dit geldt ook voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
  • Wees ook een met BBQ  op vaste brandstoffen, zoals houtskool/briketten zeer voorzichtig en houd water bij de hand.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Een brand kan onder de huidige omstandigheden eenvoudig per ongeluk ontstaan. Door een sigarettenpeuk of een stukglas (!) in de zon ontstaat gemakkelijk brand. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Probeer een beginnende brand onmiddellijk te blussen en laat iemand 112 bellen.

LET OP! Geen drinkwater!

Beste eigenaren,

I.v.m het vervangen van een onderdeel aan onze hoofdwatermeter, zal er op dinsdag 28 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur geen druk op ons waternet zijn. Vitens zal de werkzaamheden zsm proberen uit te voeren.

Zorg ervoor dat u van te voren genoeg drinkwater inslaat.

Wij danken voor uw begrip.