Klepelen/Snoeien van onze toegang paden week 32

Op 17 juni hebben we u via de website laten weten dat het met dit groeizame weer tijd wordt om de overhangende begroeiing langs de paden aan te pakken. Door meerdere bewoners is hier gehoor aan gegeven, waarvoor dank!

Onder andere de brandweer stelt eisen aan de doorgang. Helaas heeft niet iedereen aan onze oproep gehoor gegeven en zal de begroeiing langs de percelen die nog niet tot op 1,5m vanuit de wegas en tot aan de erfgrens zijn teruggesnoeid is,  aankomende week van 7 tot 11 augustus met een klepelaar worden terugbracht.

We raden u aan om zelf de snoeischaar te gebruiken omdat dit een fraaier resultaat oplevert dan de ‘grove’ methode met de klepelaar!

Japanse Duizenknoop

Vandaag is de dinsdag parkploeg effectief bezig geweest met het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Bij de verschillende uitgangen van ons park naar het Henschotermeer, hebben zij zakken vol verwijderd en afgevoerd naar onze huisvuilcontainer.

Mocht u deze invasieve exoot in de tuin tegen komen raden wij dat ook ten sterkste aan deze te verwijderen. Gooi de resten in de prullenbak, en zorg dat deze NIET bij het groenafval terecht komen.

Mocht u langs de paden nog duizendknoop tegenkomen, graag melden bij beheer, of wanneer tijd zin en gelegenheid, graag verwijderen. Bvd

 

Brandgevaar op NWK

 

Met de huidige weersomstandigheden wordt de natuur in Nederland met de dag droger.

Daarom geldt in vrijwel alle provincies van Nederland fase 2 brandgevaar ( voorheen code Rood )

Ook op ons NWK park is het bos al tijden gortdroog en daarmee zeer brandgevaarlijk. Een klein vuurtje kan daardoor snel uit de hand lopen tot een zeer gevaarlijke situatie.

WAT BETEKENT DIT VOOR U;

  • U mag géén open vuur stoken op het terrein van NWK, dit geldt ook voor gebruik van vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
  • Wees ook een met BBQ  op vaste brandstoffen, zoals houtskool/briketten zeer voorzichtig en houd water bij de hand.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Een brand kan onder de huidige omstandigheden eenvoudig per ongeluk ontstaan. Door een sigarettenpeuk of een stukglas (!) in de zon ontstaat gemakkelijk brand. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Probeer een beginnende brand onmiddellijk te blussen en laat iemand 112 bellen.

LET OP! Geen drinkwater!

Beste eigenaren,

I.v.m het vervangen van een onderdeel aan onze hoofdwatermeter, zal er op dinsdag 28 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur geen druk op ons waternet zijn. Vitens zal de werkzaamheden zsm proberen uit te voeren.

Zorg ervoor dat u van te voren genoeg drinkwater inslaat.

Wij danken voor uw begrip.

 

Aantal NWK toegangspasjes werken niet.

Door een fout in het systeem, werken veel NWK pasjes voor de toegang tot ons park momenteel niet. Op dit moment is er bij Europarcs ook een storing in het systeem waardoor zij (nog) niet kunnen peilen wat er precies aan de hand is. Hopelijk is alles morgen weer verholpen. Tot die tijd zal de slagboom bij de hoofdingang (receptie) open blijven voor in/uitrijdend verkeer.

Alvast dank voor het begrip.

 

 

Let op!! : Vallende takken ( Summer drop )

Het leek er even op dat wij hier weinig tot geen last van zouden hebben, maar helaas is het tegendeel bewezen. Op verschillende plekken op ons park vallen zonder enige waarschuwing (grote) takken naar beneden, dit verschijnsel noemen we Summer drop.

Als er sprake is van summer drop – ook wel summer branch drop – dan gaat het om een boom die ‘spontaan’ zijn takken laat vallen. Door het hete weer en de lange periodes van droogte krijgen bomen te weinig water, en drogen ze uit. Al bij een klein beetje wind kunnen zware takken dan onverwacht afbreken en uit bomen vallen. Voor wandelaars of kinderen die onder de boom spelen kan dat gevaarlijk zijn.  Summer drop is erg moeilijk te herkennen omdat aan de buitenkant van de boom niets te zien is. Het is eigenlijk ook een verkeerd woord. De bomen die uitdrogen verliezen vaak hun takken pas in de herfst als het harder gaat waaien. Ze zijn dan nog te zwak om weerstand te bieden tegen de herfstwind. Door deze extreme droogte gebeurd het nu ook al eerder en sneller.

Hoe summer drop precies ontstaat is nog onduidelijk. Wel is bekend dat het vooral bij de eik, de tamme kastanje, de beuk, de es, de populier, de wilg en de paardenkastanje gebeurd.

Mocht u afgebroken takken zien hangen, graag melden bij beheer.