Brief van Waterschap Vallei en Veluwe aan alle eigenaren van NWK

Geachte bewoner en/of grondeigenaar,
Uw adres is in ons registratiesysteem naar voren gekomen als bewoner en/of
grondeigenaar van de regio Maarn/Maarsbergen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
In uw wi;k, en mogeli.lk ook in uw woning, is er overlast door het hoge grondwater. Zowel
de gemeente als het waterschap heeft hierover vragen ontvangen. Wij begrijpen dat deze
overlast erg ingrijpend kan zijn. Graag informeren wij u in onderstaande brief over de oorzaak van de
hoge grondwaterstand, wat dit voor u kunnen betekenen en wat u zelf kunt doen.