In gezonden mededeling:

Gezien de actualiteiten rondom permanente bewoning van vakantiewoningen, vroeg een mede NWK eigenaar deze nieuwsbrief te delen van de Belangenvereniging Vrij wonen. 
In het nieuwe regeerakkoord is er in ieder geval aandacht voor permanente bewoning. Invullen is nog mogelijk tot 31 mei.  Daarna sluit de inventarisatie. 

De NWK directie wil benadrukken dat het gemeentelijke beleid en de huidige NWK statuten permanente bewoning niet toe staan. 
Beste leden,

Kamerbrief
aan Tweede Kamer

De gebeurtenissen volgen elkaar nu wel heel snel op. Berichtten we
u vorige week nog over de motie Kemperman (BBB) van 23 april jl. in
de Eerste Kamer, de intrekking daarvan en de harde toezeggingen van
minister Hugo de Jonge aan de hand van die motie; 
wordt er al op 8 mei jl. door de minister een Kamerbrief aangeboden
aan de Tweede Kamer met de titel vervolgaanpak
vakantieparken
.

In de aanbiedingsbrief staat o.a. het volgende te lezen:
“Eigenaren of
verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen via een
digitaal
loket
van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties melden
dat zij een vakantiepark of recreatiewoning willen transformeren.
De inventarisatie van het transformatiepotentieel loopt tot 31 mei
2024. De opbrengst wordt gebruikt in gesprekken die gemeenten
hebben met het expert- en aanjaagteam van RVO en de bestuurlijk
aanjager van de vervolgaanpak vakantieparken.


Het expert- en
aanjaagteam van RVO
blijft in 2024 beschikbaar om gemeenten en
provincies te ondersteunen bij het transformeren van vakantieparken
naar woonruimte. Gemeenten worden hier ook actief over benaderd
door het team. Daarnaast verkent de minister de mogelijkheid om
projectleiderscapaciteit bij gemeenten mede te financieren.”

De gehele brief aan de Tweede kamer kunt u hier lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/05/08/kamerbrief-over-de-voortgang-van-de-vervolgaanpak-vakantieparken

Zoals u kunt lezen heeft de minister een bestuurlijke aanjager
aangesteld.
 
Meldpunt
Zoals we u reeds eerder hebben bericht over het meldpunt, kunt u
hier lezen dat het van belang is dat u, wanneer u in aanmerking wil
komen voor transitie naar wonen, zich bij dat meldpunt aanmeld.
Hieronder nogmaals het meldpunt.:
Survey – Survey (europa.eu)
Doet u dit niet dan kan het zo maar zijn dat u niet in aanmerking
komt dan wel dat u niet meegenomen wordt in het proces. Immers de opbrengst van
het meldpunt wordt gebruikt in gesprekken die gemeenten hebben met
het expert- en aanjaagteam van RVO en de bestuurlijk aanjager van
de vervolgaanpak vakantieparken.

En stuur uw aanmelding ook even naar info@BVVW.nl zodat we de voortgang
kunnen zien.
 
 
Namens het bestuur
 
Rico Wanschers
Voorzitter 
 
 
 


 

Copyright © BVVW

E-mailadres
: info@bvvw.nl

Website : https://bvvw.nl
Afmelden : ledenadministratie@verenigingvrijwonen.nl

 

Twitter

Facebook

Website

Email

.