Tijdens een recente bijeenkomst tussen de brandweer en de recreatieparken in onze regio zijn de aangescherpte eisen voor brandveiligheid gecommuniceerd.

Ook NWK moet aan deze nieuwe eisen voldoen. Dit houdt in dat het aantal brandputten moet worden uitgebreid om te voldoen aan de maximale afstand tussen een brandput en een woning. Omdat het aanleggen van brandputten kostbaar is, is toestemming verleend om dit gefaseerd uit te voeren.

Daarnaast eist de brandweer dat onze lanen en paden een minimale doorgangsbreedte van 4,20 meter hebben (voorheen 3,50 meter) en een doorgangshoogte van meer dan 4 meter. Takkenwallen blijven verboden.

Tot half juni zitten we in het broedseizoen, waardoor we voorzichtig moeten zijn met onze heggen. Door de vele regen in de afgelopen maand is er echter een ‘groeiexplosie’ ontstaan, waardoor langs sommige percelen de begroeiing ver overhangt en nu al aangepakt moet worden.

Daarom het dringende verzoek om overhangende begroeiing nu al zelf te (laten) verwijderen en vanaf half juni de begroeiing tot minimaal 2,10 meter vanaf het midden van de weg terug te snoeien.

Langs percelen waar de eigenaar niet in staat is geweest te snoeien, zal er machinaal geklepeld worden.

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment