Wie vraagt zich soms af of er wel eens water in de greppels staat? Als u de laatste weken op het park bent geweest dan heeft u vermoedelijk al gezien dat de greppels langs de Laan van Laagkanje nu bijna overlopen. Door de grote regen hoeveelheden en de inmiddels verzadigde bodem zakt het water nauwelijks weg.