Beste parkrecreanten,

Komende maanden gaan we weer verder met de uitvoering van het parkbosplan. Het eerder op de AVA aangenomen plan is gericht op het behoud
van ons parkbos met oog voor de lange termijn. Herplanting is noodzakelijk om het boskarakter ook voor de toekomst te waarborgen. Daar waar bomen gevaarlijk zijn of elkaar in de weg staan zal er gekapt moeten worden.

Op zaterdag 27 oktober a.s. vindt de schouw plaats van SECTOR 2. De nadruk zal liggen op het bepalen waar aanplant zal moeten gaan plaatsvinden. Mogelijk zal er ook een boom moeten gaan wijken, maar dat zal beperkt blijven. Bomen die gevaarlijk of dood zijn worden met een spuitbusstip gemarkeerd. Bomen die niet passen in een toekomstbestendig bos worden met een lint gemarkeerd.  

 

Voor de eigenaren van huisjes in sector 2:
Schrik dus niet als er zaterdag a.s. onder begeleiding van directie of beheer een aantal ‘schouwers’ rondlopen of eventueel uw perceel betreden! We brengen in
kaart waar er wat aangeplant of gekapt zou moeten worden om voor een evenwichtig bos in ons park voor de toekomst te zorgen. Na deze schouw zal er door beheer gecommuniceerd worden over de voorgenomen aanplant en/of kap en wanneer dit naar verwachting gaat plaatsvinden.

Directie en beheer Noord West Kanje