Tijdens de AVA 2020 is met meerderheid het besluit genomen om het bos-karakter ons NWK terrein ook voor de toekomst te behouden. Het bos-karakter van ons park is uniek en in schril contrast met onze europarcsburen. Voor een belangrijk deel bevinden we ons echter in een ‘eind-bos’ met veel bomen op leeftijd. Droogte, ziektes, insecten en stormen hebben hun tol geeist. De afgelopen jaren zijn er zo vele honderden bomen verdwenen. Voor degene die het terrein nog van enkele decenia geleden kent, weet dat al veel boskarakter is verdwenen.

Alleen met herplant kunnen we het bos behouden voor de toekomst. Na de schouw van 2022 hebben we u een overzicht gestuurd van de percelen in sector 1 met de voorgenomen posities en van herplant. De overige sectoren komen in de volgende jaren aan de beurt

De verdere uitvoering heeft even op zich laten wachten maar in de komende weken zullen de posities op de percelen gemarkeerd worden met een paaltje. Inmiddels zijn er meer dan 100 loof en naald bomen van enige lengte aangekocht en deze zullen in november december worden aangeplant. 

De positie van de aanplant plekken is deskundig bepaald waarbij het grotere geheel is bekeken. Overleg over de exacte plek is binnen het parkbosplan uiteraard mogelijk.

We brengen u zo spoedig mogelijk van de aanplant planning op de hoogte.

Overzicht sectoren