Parkbosbeleid NWK. Versie maart 2022

Het Parkbosbeleid is een visie document en tot stand gekomen na een enqûete onder de eigenaren en i.s.m. de werkgroep “parkbos” 

Samen gevat heeft de AVA 2021 gesteld dat NWK een bungalowpark is met een mooi parkboskarakter. De natuurlijke bosomgeving wordt gerespecteerd, variatie van gewassen is gewenst. Een open bospark, waarbij de percelen indien gewenst gescheiden kunnen zijn met gevarieerde (haag en struik)begroeiing. Hekjes en niet natuurlijke afscheidingen horen niet in ons parkbos.
In het visiedocument NWK (2021) staat: We zijn een bos met huisjes, niet een woonwijk met bomen. Het is belangrijk om vooruit te kijken naar de toekomst van het bos. Dit doen we met gerichte kap en met geselecteerde jonge aanplant.

Op het park staan beeldbepalende bomen die de ruimte hebben om zich volledig te ontwikkelen, met daaromheen jongere bomen en lage begroeiing. Eigenaren kunnen binnen het parkbeleid hun tuinomgeving uiteraard op eigen wijze vormgeven. Het eigendom en onderhoud van de bomen komt echter, ook wettelijk, toe aan de NWK b.v. , de erfpachtgever. Aanplant van bomen door een eigenaar is toegestaan, kap of snoei nadrukkelijk niet.

Het volledige document is hieronder te downloaden