Op 6 juni hebben we u via de website laten weten dat het met dit groeizame weer tijd wordt om de overhangende begroeiing langs de paden aan te pakken. Onder andere de brandweer stelt eisen aan de doorgang. De begroeiing langs de percelen die nog niet tot op 1,5m vanuit de wegas teruggesnoeid is, wordt donderdag  augustus met een klepelaar weg  teruggebracht.