Het groeizame weer van de afgelopen maand heeft het groen op het park goed gedaan. Zoals ieder jaar vragen we u om na deze groeispurt nog eens te controleren of uw begroeiing wel tot minimaal 1,5 meter uit de wegas is gesnoeid.  Begin juli zal op plaatsen waar de begroeiing minder dan 1,5m uit de weg-as hangt deze met een klepelmachine worden terug gebracht. (De weg-as van onze lanen loopt rechtdoor, als u vanaf enige afstand door uw laan kijkt is gemakkelijk in te schatten waar de weg-as loopt)

Bedenkt dat een klepelmaaier een grove manier van terugsnoeien is en het is voor een fraaier resultaat daarom beter om zelf het groen langs uw perceel regelmatig met de hand te snoeien.


1 Comment


Comments are closed for this article!