Het is mooi dat u ook anderen van ons prachtige NWK recreatie park laat genieten! Zo kunnen ook derden kennismaken van met ons, best wel, unieke recreatiepark en de fantastische omgeving.

In de reglementen is lezen dat u bij het ter beschikking stellen aan derden (anders dan familie), dit aan de b.v moet laten weten. We vragen u daarvoor onderstaand formulier te gebruiken.

Het is belangrijk dat u een huurder onder andere attent maakt op het ontruimingsplan, het huishoudelijk reglement en de praktische zaken zoals sluiten van de hekken, en de locatie van het vuildepot.

Formulier aanmelding verhuur

Achtergrond:

In het erfpacht contract is bepaald dat het recreatief gebruik en de recreatieve bewoning toe komt aan de erfpachter en zijn
gezin in de ruimste zin van het woord.

In 2009 is met meerderheid van stemmen de AVA akkoord gegaan met de volgende invulling:

Incidenteel is het afstaan van recreatief gebruik en recreatieve bewoning aan derden toegestaan; het bedrijfsmatig verhuren van de grond en de daarop gevestigde opstal is de erfpachter verboden.

  • Verhuur periode max 6 weken per jaar en maximaal 4 weken aaneengesloten.
  • Verhuur is alleen toegestaan voor recreatief gebruik.
  • De verhuur dient bij de b.v. aangemeld te worden.
  • De huurder valt met betrekking tot aansprakelijkheden en de verplichtingen aan NWK onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder.
  • Als bedrijfsmatige verhuur wordt o.a. beschouwd het met de woning adverteren voor huur of op een andere manier publiekelijk de mogelijkheid van huur aanbieden.