Op afroep snipperen

en belangrijk deel van het onderhoud aan ons NWK bos,  zoals kap en tak-snipperwerk, wordt door een vrijwilligersgroep van NWK eigenaren gedaan. In totaal zijn er  zo’n 10 eigenaren, mannen en vrouwen, die iedere 2 weken aan de slag zijn. Éen vaste ploeg is om de week op zaterdag actief, een andere ploeg om de dinsdag. De bezetting wordt aangevuld met eigenaren die ‘naar believen’ bijspringen. Het is lekker fysiek werk in de buitenlucht en er is een gezellige onderlinge sfeer.

Naast het algemene parkonderhoud wordt er ook ‘op afroep’ gesnipperd. Wilt u uw gesnoeide takken kwijt, dan kunt u enkele dagen voor een ‘bosploeg dag’ uw takken langs de weg van uw woning leggen en dit met onderstaand formulier kenbaar maken. De aanvraag komt dan automatisch bij de Bosploeg en de takken worden dan ter plekke versnipperd. 

U maakt het snipperwerk voor de vrijwilligers makkelijker als de snoeikanten van de takken naar de zelfde kant gelegd worden. Prikkende takken zoals bramenstruiken graag apart leggen.

De planning van de bosploegen vindt u hier.