Aanvraag formulier stookhout

Met het jaarlijkse bosonderhoud komt er voor de parkeigenaren regelmatig  ‘vers’ haardhout beschikbaar, Zowel naaldhout als wat loofhout.

Als u ook stookhout wilt dan kunt u uw interesse laten weten door onderstaand formulier in te vullen.

Het hout wordt verdeelt onder de aanvragers en bij uw oprit of ingang gelegd.

De stammen worden in hanteerbare afmetingen gezaagd maar moeten door u zelf nog kleiner gezaagd worden en gekloofd.

Het meeste hout moet na kloven nog 2-3 jaar drogen voordat het in de haard veilig gestookt kan worden.

  • Te vochtig hout brand niet alleen slecht maar vervuilt uw rookafvoer waardoor er al snel gevaar op schoorsteekbrand kan ontstaan en de rook bevat dan ook veel schadelijke gassen.
  • Veeg minimaal één keer per jaar de schoorsteen.
  • Stook niet bij windstil weer of harde wind.
  • Een vonkenvanger is volgens de NWK reglementen verplicht.

! Het is nadrukkelijk niet toegestaan om zelf hout van de voorraadplaatsen te nemen.

Omdat we veel aanvragen ontvangen en de stammen in de ‘restanturen’ van de bosploeg in hanteerbare stukken worden gezaagd kan het tot enkele maanden duren alvorens uw hout wordt afgeleverd!