BAG Laan van Laagkanje 49r1

Plaatselijk Koolmeeslaan 10

Aanvang werkzaamheden: oktober 2021

Gereed: april 2022

Aard van de werkzaamheden: Uitbreiding recreatie woning

  • gemeentelijke vergunning: in aanvraag.
  • NWK vergunning: voorwaardelijk verleend